Tag en dag ud af kalenderen og læg vejen forbi Frederikssund Museum. Museet der har til huse i en gammel færgegård, er placeret i et skønt naturområde lige ved broforbindelsen mellem Frederikssund by og Hornsherreds naturskønne land. På museet er der rig lejlighed til at gå på opdagelse – både i det store naturområde omkring museet med bl.a. boplads fra Jægerstenalderen og dyssehøj fra Bondestenalderen samt i museet nye og moderne udstilling.

I museets hovedbygning finder du ud over museets udstilling også en flot museumsbutik med store og små varer, der relatere sig til historien og området omkring Roskilde Fjord. I butikken er der også mulighed for at købe drikkevarer, chokolade og is, der kan nydes i museet fine have. Have og naturområde, der altid er tilgængeligt, er også et pragtfuldt mål for en dejlig picnictur for hele familien.

Frederikssund Museum tilbyder året rundt mange spændende og interessante begivenheder og arrangementer for alle aldregrupper og interesser. Oplev bl.a. foredrag, børneaktiviteter, filmaftenen, Sankt Hans aften, loppemarked, podekurseer, juletræssalg og meget mere.

Et besøg på Frederikssund Museum er en kærkommen lejlighed til at få pulsen ned, gå på opdagelse i historien og nyde en dag med sig selv eller familien.

Historen om Færgegården
Den første færgegård blev bygget i 1559, og placeret lige der hvor Roskilde Fjord er smallest. I hundrede af år herefter sejlede herfra en færge tur/retur mellem Færgegården på Hornsherredside og Nordsjælland på fjordens østlige side. Selve færgefarten er dog betydelig ældre en selv Færgegården. Arkæologiske fund i form af en pælesætning fra 300-tallet, lidt nord for Kronprins Frederiks Bro, tyder måske på færgefart allerede dengang.

Vi skal dog helt frem til 1516 før vi finder et skriftlig vidnesbyrd om færgefart. I vidnesbyrdet beskrives en færge, Sundby Færge, der ejes af Abrahamstrup Gods – det senere Jægerspris Slot. I 1559 fortæller de historiske kilder os, at færgemanden på stedet, der tidligere havde boet i landsbyen Over Dråby, flyttede ind i færgegården lige ved færgestedet.

Som færgemand havde man ansvaret for at fragte passagerer og gods hen over fjorden. Færgemanden betalte en årlig afgift til kongen, der til gengæld garanterede, at ingen andre måtte drive færgefart over fjorden. Færgemanden fik også kongelig tilladelse til at drive kroophold på Færgegården, hvilket gav en pæn ekstra indkomst ved siden af færgefarten

I 1722 blev færgestedet “Bi-Lidt” anlagt og taget i brug på østsiden af fjorden, modsat Færgegården. Nu kunne rejsende der kom fra Nordsjællandssiden også få en bid mad, lidt og drikke og mulighed for at varme sig ved kakkelovnen, mens de ventede på færgen.

Siden 1559 er Færgegården blevet ombygget og udbygget af flere omgange. I 1839 stod den færgegård, som i dag huse Frederikssund Museum, færdig. Bygningerne er tegnet af kongelig bygningsinspektør Frederik Ferdinand Friis.

I 1868 var dagene talte for færgeoverfarten. I midten af 1800-tallet kunne der på markedsdage holde op mod 100 vogne der skulle transporteres over fjorden. Færgen kunne ikke følge med og i 1862 forhandlede Frederikssund Byråd med kongen om at bygge en pontonbro over fjorden. Og en bro blev det. I 1868 åbnedes således pontonbroen “Kronprins Frederiks Bro” opkaldt efter den kommende konge Frederik 8. og slut var det med færgeoverfart og færgegård.

Brolægger på Kronprins Frederiks Bro, ca. 1880

Færgegården overgik til privat ejendom og blev tilbage i slutningen af 1800-tallet til et pensionat. Der var gæsteværelser, skænkeværelse (hvor gæsterne spiste), køkken og bryggers. I 1897 hed forpagteren af Færgegården Ditlev Lorentzen, og han lejede især ud til ”sommerliggere”, familier med børn, som kom til Roskilde Fjord efter lys og luft. En af børnene husker at hr. Lorentzen var en ”ualmindelig rar herre”, og at børnene elskede at gå i skoven bag Færgegården og plukke vilde hindbær.

Frem til begyndelsen af 1980´erne fungerede færgegården som privat bolig for forskellige familier. Da de sidste lejere forlod færgegården, engagerede en række lokalhistoriske foreninger på Hornsherredsiden sig i sagen om at gøre færgegården til museum. Det skete i 1984, hvor dørene blev slået op til “Museet Færgegården”. I 2011 blev “Museet Færgegården” fusioneret med Roskilde Museum  – i dag museumskoncernen ROMU. I 2015 blev museet omdøbt til “Frederikssund Museum”.

Frederikssund Museum – en del af museumsorganisationen ROMU.
Frederikssund Museum er en del af museumskoncernen ROMU, som blev etableret i 2015. Koncernen udgøres i dag af besøgsstederne Roskilde Museum, Frederikssund Museum, Lejre Museum, RAGNAROCK – museet for pop, rock og ungdomskultur, Lützhøfts Købmandsgård, Håndværkemuseet, Sankt Laurentius, Tadre Mølle og Domkirkemuseet

ROMU undersøger, indsamler og formidler kulturarven i Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner, og er et af 10 museer, der på landsplan, er blevet udpeget af Slots- og Kulturstyrelsen til at varetage tilsynet med landets fredede fortidsminder. ROMU forestår tilsynet i det centrale og vestlige Sjælland.

ROMU arbejder tæt sammen med en lang række aktører herunder bl.a. Roskilde, Frederiksund og Lejre Kommuner, Roskilde Universitet, Roskilde Bibliotek samt en lang række nationale og internationale kulturaktører. ROMU er arbejdsplads for mere end 50 museumsansatte

Læs mere om ROMU og find informationer vedr. museumsorganisationen, bestyrelse, ledige stillinger, ROMUs besøgssteder, forlag,

Til top
post-37

Valborgsaften

BEGIVENHED

Mandag den 30. april inviterer Frederikssund Museum, Færgegården i samarbejde med Færgegårdens Venner til Valborg Aften i museet fine haveanlæg. I gamle dage var Valborgsaften fyldt med fest og glæde over det spirende forår. Men det var også en farlig tid på året, hvor trolde og hekse kom frem fra deres skjul for at holde heksesabbat og udøve trolddom mod menneskene. Derfor var Valborgsaften en vågenat, hvor det gjaldt om at holde de underjordiske borte med sang og bål. Frederikssund Museum, Færgegården og Færgegårdens Venner holder traditionen i hævd, og inviterer børn og voksne til at synge sommeren ind i Færgegårdens smukke have. Der er mulighed for at spise medbragt mad fra kl. 18.00. Færgegårdens havelaug sælger kaffe, te, øl og vand til rimelige priser.
Program:
Kl. 18 Ankomst. Hygge og spisning i haven.
Kl. 19 Dans. Frederikssund og Omegns Folkedansere danser og byder op.
Kl. 20 Sang. Pianist og sanger Michael Lindberg byder til fællessang, hvor Fjordkoret synger for.
Historien om Valborg aften:
Valborg Aften er den 30. april, aftenen og natten før 1. maj. I ældre tid blev aftenen fejret som en form for forårsfest. Der blev danset, og man brændte blus – Valborgblus. Et blus kunne fx være et bål, men også ild, der blev tændt i en tjæretønde. Bål og blus skulle helst tændes med “vild ild”, dvs. ild der var lavet helt fra bunden, og ikke hentet fx i køkkenet. Aftenen kunne også bruges til at tage varsler om netop parforhold ved hjælp af et par rønnekviste. Den, der ville tage varslet nævnte navnet på en mand og en kvinde, samtidig med at kvistene blev sat op mellem loftet og tagbjælken. Hvis kvistene slog rod, kom de to til at danne par i virkeligheden. På Valborg Aften mente man også, at hekse kunne være særligt aktive. De rejste afsted til “Troms kirke” i Norge for at holde heksemøde og lave ugerninger.
Navnet Valborg stammer fra den engelske helgeninde Sankt Valborg – en prinsesse og senere nonne kristen missionær og nonne, der levede i 700-tallet. Datoen for fejringen af Sankt Valborg kommer sig af den dato, hvor hun blev helgenkåret, nemlig d. 1. maj 870. En dato der i øvrigt tilfældigvis faldt sammen med en allerede eksisterende forårsfest, der oprindeligt blev fejret af hedenske kulturer i anledningen af overgangen fra vinter til sommer. En fest der nogle steder stadig fejres under navnet “Maj Dag”.
Tid, pris og sted
30. april, 18.00 – 21.00
Gratis
Haven på Frederikssund Museum, Færgegården

post-1307

Fjordtalk

BEGIVENHED

26. april kl. 19.00 – 20.30 inviterer Frederikssund Museum, Færgegården til fjordtalk med Niels Vinther om “fornemmelse for fjorden”. En fjordtalk er en snak om ”menneske og fjord”, som også er navnet på Frederikssund Museums permanente udstilling. Gennem samtale vil vi komme tættere på forholdet mellem de to, når vi inviterer publikum indenfor til en aften kendetegnet ved interesse, passion og drivkraft.

For omkring 10 år siden – før det blev ulovligt at blusse ål i fjorden – er Niels på en af sine sidste ture med ålejern og blusselygte i den fladbundede pram, som han selv har bygget. I mere end et halvt århundrede er han taget på disse ture i fjordens nattemørke. I ny og næ træder han ud i vandet og bevæger sig i takt med naturen, hvor ålene uforstyrret af hans bevægelser færdes i søgen efter føde. For første gang møder han i vandkanten denne sommernat en betjent. ”Hvad laver du?” spørger betjenten. Niels fortæller, at han er i gang med at fange ål. Betjenten ser på blusselygten og siger: ”Vi har fået flere indberetninger om noget ufo-lignede ved fjordkanten”.

Fjordens rolle som afgørende fødekilde er i dag et historisk fænomen, hvor flere har et mere lystpræget og rekreativt forhold til fjorden. Niels’ sidste tur på fjorden, der som han selv beskriver, fungerede meditativt for ham, var også mere præget af lyst end nød. Alligevel oplever han, at der er opstået en splittelse mellem menneske og historie i naturen omkring fjorden.

Frederikssund er både som by og område kendetegnet ved fjorden, der gennem historien har haft en afgørende rolle for livet omkring den. Med denne fjordtalk vil vi med afsæt Niels’ konkrete levede erfaringer søge at kredse ind på den (fjord-)historie, som risikerer at gå tabt, hvis vi ikke aktivt fortæller historien om menneske og fjord.

Niels Vinther er forhenværende bådebygger og skibstømrer, uddannet ved A/S Frederikssund Skibsværft i 1963. Han har det meste af din barndom og hele sit voksne liv levet i tæt relation til fjorden i Frederikssund.

Tid, pris og sted
26. april, 19-20.30
60 kr. inkl. entré til museet. Billetter købes i museets butik eller på billetto.dk 
Frederikssund Museum, Færgegården, Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris

post-373

MUSEETS VENNER

BEGIVENHED

Færgegårdens Venner er støtteforeningen for Frederikssund Museum. Foreningen arbejder for at skabe et levende kulturmiljø på museet til glæde for egnens beboere. Dette gøres blandt andet gennem afholdelse af en række aktiviteter på museet i årets løb, samt ved praktisk arbejde ved afholdelse af museale arrangementer.

Havelauget:
Udover ovenstående har Færgegårdens Venner også et havelaug, der hjælpe til med at holde museets store haveanlæg. Havearkitekt Mette Rønne står i spidsen for lauget. Du kan kontkate Mette på T 4752 2481 eller E haven@fgven.dk

Praktisk:
Skulle du havde lyst til at støtte dit lokale museum, så meld dig ind i Færgegårdens Venner. Dette gøres ved at at indbetale 100 kroner (et års medlemsskab for en husstand) på reg. nr. 2670 og kontonummer 8974 161 762. Husk at skrive telefonnummer, mailadresse og navn.

post-1304

BUTIK

BEGIVENHED

Tid til en kop kaffe og en is!
Slut dit besøg på Frederikssund Museum af i museets skønne museumsbutik
I butikken finder du et varieret og spændende udvalg af varer med tilknytning til Roskilde fjord. Mange af varerne kommer med en lille historie tilknyttet. Billetter til museets udstilling samt til arrangementer købes i museumsbutikken.

Butikken tilbyder også muligheden for at stille tørsten og den søde tand. Vi sælger kaffe, te, juice og sodavand samt Hansen’s Is og chokolade. I sommerhalvåret kan du nyde dine køb og solens stråler i vores udendørs cafemøbler.

Det er ganske gratis at besøge museets butik

Har du spørgsmål til butikken, er du velkommen til at ringe til museumsbutikken på:
T 4631 8150

Lukket – grundet udstillingsombygning