METAL I MIDDELALDEREN
Trin: Fra 4. klasse. Fag: Historie, sløjd og billedkunst

Beskrivelse:
Eleverne får en viden om brugen af metal i middelalderen ved selv at fremstille hængekors, små våbenskjolde, beslag og mønter i middelalderstil.

Download oplæg til undervisningsforløb

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven har viden om historiske perioders tidsmæssige placering
Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu
Eleven har viden om principper for inddeling af historien

Billedkunst:
Eleven har viden om materialers anvendelses- og udtryksmuligheder

Håndværk og design:
Eleven har viden om skitsers formål og struktur
Eleven har viden om grundlæggende håndværktøjer og redskaber
Eleven har viden om materialers forarbejdningsmuligheder

Praktisk::
Varighed: 2-4 timer. Kan bookes mandage og torsdag kl. 8-16.
Pris: 800-1200 Kr. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune

Book undervisningsforløbet på:
Kurt Villumsen på Skoleintra Fællesnettet. Skriv til Kurt Villumsen, Jægerspris Skole
Kommer du ikke fra Frederikssund Kommune, kan du benytte følgende mail til bestilling: kurt_villumsen@hotmail.com

 

KAREN JØRGENSDATTER – EN RETSAG FRA NEDER DRÅBY 1764
Trin: Fra 7. klasse. Fag: Historie, dansk, kristendomskundskab og samfundsfag

En retssag fra Neder Dråby

Klassen får før besøget på Frederiksunds Museum oplæg til 14 dages undervisning i fagene historie, dansk, kristendom og samfundsfag. Her får de en grundig indføring i sagen om Karen Jørgensdatter og de emner, sagen omhandler f.eks. skiftende tiders retsopfattelse, bøndernes vilkår under stavnsbåndet og kirkens syn på skyld og straf. Undervisningsmaterialet er omfattende og gennemarbejdet med fokus på faglig læsning bl.a. med forskellige notatteknikker og på Cooperative learning. Dette forløb kulminerer med et besøg på Frederikssund Museum, hvor eleverne udklædt skal komme helt tæt på personernes tankegang og dramatisere sig igennem retssagen.

Download oplæg til undervisningsforløb

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven har viden om magtforhold og samfundsstrukturer før og nu
Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt
Eleven har viden om historisk udvikling
Eleven har viden om udarbejdelse af historiske problemstillinger
Eleven har viden om kildekritiske begreber
Eleven har viden om komplekse fagord og begreber samt historiske kilders formål og struktur
Eleven har viden om elementer, der indgår i historiske scenarier
Eleven har viden om sammenhænge mellem fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og fremtidsforventninger
Eleven kan redegøre for brug af fortiden i argumentation og handling

Kristendomskundskab:
Eleven har viden om etik og moralsk praksis i et mellemmenneskeligt perspektiv
Eleven har viden om centrale kristne grundbegreber og værdierne bag

Samfundsfag:
Eleven har viden om demokrati og retsstat, fx grundloven
Eleven har viden om social differentiering
Eleven har viden om kultur og kulturbegreber

Dansk:
Eleven kan bruge kropssprog og stemme tilpasset kommunikationssituationen
Eleven har viden om metoder til at sætte tekster i relation til aktuelle problemstillinger
Eleven har viden om sammenhæng mellem situation, kultur og sprog

Praktisk::
Varighed: ca. 4 timer. Kan bookes mandage og torsdag kl. 8-14.
Pris: 1200 Kr. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune

Book undervisningsforløbet på:
Kurt Villumsen på Skoleintra Fællesnettet. Skriv til Kurt Villumsen, Jægerspris Skole
Kommer du ikke fra Frederikssund Kommune, kan du benytte følgende mail til bestilling: kurt_villumsen@hotmail.com

 

OLDTIDSRÆS
Trin: Fra 4. klasse. Fag: Historie og idræt.

Beskrivelse:
Formålet er at give eleverne et overblik over deres lokalsamfund med udgangspunkt i oldtidsfund. Forløbet foregår som et stjerneløb med stor aktivitet og høj puls. Afslutningsvis er der pointgivning, hvor de(t) bedste hold præmieres.

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven har viden om historiske perioders tidsmæssige placering
Eleven har viden om principper for inddeling af historien
Eleven kan bruge kildekritiske begreber i arbejdet med historiske spor, medier og andre udtryksformer
Eleven har viden om identifikation af historiske spor i lokalområdet

Idræt:
Eleven kan respektere regler og aftaler for idrætsaktiviteter
Eleven har viden om tabe- og vindereaktioner

Praktisk::
Varighed: 3-4 timer. Kan bookes mandage og torsdag kl. 8-14.
Pris: 1000-1200 Kr. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune

Book undervisningsforløbet på:
Kurt Villumsen på Skoleintra Fællesnettet. Skriv til Kurt Villumsen, Jægerspris Skole
Kommer du ikke fra Frederikssund Kommune, kan du benytte følgende mail til bestilling: kurt_villumsen@hotmail.com

 

OLDTIDSRÆS FOR DE SMÅ
Trin: 0-3. klasse. Fag: Historie og idræt.

Beskrivelse
Formålet er, at eleverne får en begyndende fornemmelse for, at “gamle dage” kan deles op i forskellige perioder. Forløbet foregår som et stjerneløb, hvor eleverne skal gennemføre forskellige opgaver i grupper, f.eks. gå på stylter eller kaste med hestesko. De skal gætte genstande gemt som poster i vores dejlige udeområde og prøve at orientere sig på et kort. Der er stor aktivitet og præmier til de bedste hold.

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven kan placere elementer fra historien tidsmæssigt i forhold til hinanden
Eleven kan bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden

Idræt:
Eleven kan respektere regler og aftaler for idrætsaktiviteter

Praktisk::
Varighed: 1-3 timer. Kan bookes mandage og torsdag kl. 8-16.
Pris: 600-1000 Kr. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune

Book undervisningsforløbet på:
Kurt Villumsen på Skoleintra Fællesnettet. Skriv til Kurt Villumsen, Jægerspris Skole
Kommer du ikke fra Frederikssund Kommune, kan du benytte følgende mail til bestilling: kurt_villumsen@hotmail.com

 

LEGE I GAMLE DAGE
Trin: 0.-3. klasse. Fag: Historie og idræt

Lege i gamle dage på Frederikssund Museum

Beskrivelse:
Eleverne får et lille oplæg og skal derefter selv afprøve forskellige lege fra gamle dage.
Undervejs taler vi om forskelle på lege før og nu samt baggrunden for disse forskelle (såsom materiel og teknologisk udvikling). Hvis der er tid, kan børnene selv fremstille et primitivt legeredskab efter vores instruktion.

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven kan sammenligne tidlige tiders familie, slægt og fællesskaber med eget liv.
Eleven kan beskrive ændringer i livsgrundlag og produktion
Eleven kan opnå viden om historie gennem brug af historiske scenarier

Idræt:
Eleven kan respektere regler og aftaler for idrætsaktiviteter
Eleven har viden om variationer inden for løb, spring, kast

Praktisk:
Varighed:1-3 timer. Kan bookes mandage og torsdag kl. 8-16.
Pris: 600-1000 kr. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune

Book undervisningsforløbet på:
Kurt Villumsen på Skoleintra Fællesnettet. Skriv til Kurt Villumsen, Jægerspris Skole
Kommer du ikke fra Frederikssund Kommune, kan du benytte følgende mail til bestilling: kurt_villumsen@hotmail.com

 

OLDTIDSMAD
Trin: Fra 0. klasse. Fag: Historie og hjemkundskab

Oldtidsmad på Frederikssund Museum

Beskrivelse:
I løbet af dagen tilberedes suppe, brød, smør og ost på oldtidsfacon ved bålet. Eleverne får et indblik i tidsforbrug, simple redskaber og processer i madlavning. Undervejs taler vi om, hvorfra vi har vores viden om oldtidens mad.

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven kan placere historiske perioder i absolut kronologisk sammenhæng
Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu
Eleven kan opnå viden om historie gennem brug af historiske scenarier

Madkundskab:
Eleven har viden om grundmetoder og teknikker i madlavning
Eleven har viden om mad- og måltidskulturer

Praktisk:
Varighed: 2-4 timer. Kan bookes mandage og torsdag kl. 8-16.
Pris: 800-1200 kr. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune

Download oplæg til undervisningsforløb (pdf) Download oplæg til undervisningsforløb (word)

Book undervisningsforløbet på:
Kurt Villumsen på Skoleintra Fællesnettet. Skriv til Kurt Villumsen, Jægerspris Skole
Kommer du ikke fra Frederikssund Kommune, kan du benytte følgende mail til bestilling: kurt_villumsen@hotmail.com

 

HØSTFORLØB
Trin: Fra 2. klasse. Fag: Historie

Høstforløb Frederikssund Museum

Beskrivelse:
Forløbet er en blanding af fortællinger om traditioner i forbindelse med høsten i gamle dage og praktiske opgaver, hvor eleverne høster korn med segl og binder neg. ”Hjemme” på gården tærskes kornet med plejl, kornet gruttes, og der bages små brød af dejen.

Inden og efter besøget på Frederikssund Museum kan I på skolen med fordel bruge Dansk Landbrugsmuseums undervisningsmateriale om “Korn”. Der er materiale med opgaver til fri download til alle trin. Du finder materialet på: intra.cat.dk. Vær opmærksom på, at du skal have Twitter, Facebook eller Google+ konto eller oprette en ISSUU-konto for at kunne downloade.

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven kan placere elementer fra historien tidsmæssigt i forhold til hinanden
Eleven kan sammenligne tidlige tiders familie, slægt og fællesskaber med eget liv
Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu
Eleven kan opnå viden om historie gennem brug af historiske scenarier

Praktisk:
Varighed: 2-4 timer. Kan bookes mandage og torsdag kl. 8-16 fra august 2016
Pris: 800-1200 kr. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune

Book undervisningsforløbet på:
Kurt Villumsen på Skoleintra Fællesnettet. Skriv til Kurt Villumsen, Jægerspris Skole
Kommer du ikke fra Frederikssund Kommune, kan du benytte følgende mail til bestilling: kurt_villumsen@hotmail.com

 

HELLERISTNINGER I BRONZEALDEREN
Trin: Fra 3. klasse. Fag: Historie, kristendomskundskab og billedkunst

Beskrivelse:
Med udgangspunkt i Frederikssund Museums egne helleristninger får eleverne viden om helleristninger og om tiden, de er ristet i. Derefter skal de selv fremstille deres egen lille helleristning i gasbeton ud fra valgfrie oplæg. Der kan ridses flotte skibe, mennesker med økser, lurer eller enkle soltegn.

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu
Eleven kan placere historiske perioder i absolut kronologisk sammenhæng
Eleven har viden om identifikation af historiske spor i lokalområdet

Kristendomskundskab:
Eleven har viden om forudsætninger for trosvalg og tydning af tilværelsen

Billedkunst:
Eleven har viden om materialers anvendelses- og udtryksmuligheder
Eleven har viden om visuelle symbolers betydning

Praktisk:
Varighed: 2-4 timer. Kan bookes mandage og torsdag kl. 8-16.
Pris: 800-1200 kr. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune

Book undervisningsforløbet på:
Kurt Villumsen på Skoleintra Fællesnettet. Skriv til Kurt Villumsen, Jægerspris Skole
Kommer du ikke fra Frederikssund Kommune, kan du benytte følgende mail til bestilling: kurt_villumsen@hotmail.com

 

JÆGERSTENALDEREN
Trin: 3. Klasse. Fag: Historie og billedkunst

Jægerstenalder på Frederikssund Museum

Beskrivelse:
Klassen lever sig ind i forholdene i slutningen af jægerstenalderen. Det meste af dagen foregår på stenalderøen, hvor der er rekonstrueret en hytte fra ertebølletiden. Man kan sejle en lille tur i stammebådene i det lave vand rundt om øen, lave et lerkar, fremstille buer og pile og lave suppe over bål.

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven har viden om fællesskaber før og nu
Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu
Eleven har viden om historiske perioders tidsmæssige place¬ring
Eleven har viden om principper for inddeling af historien
Eleven kan opnå viden om historie gennem brug af historiske scenarier
Eleven kan konstruere historiske fortællinger

Billedkunst:
Eleven kan fremstille rumlige konstruktioner

Praktisk:
Varighed: 2-4 timer. Kan bookes mandage og torsdag kl. 8-16.
Pris: 800-1200 kr. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune

Download oplæg til undervisningsforløb Download “Sikker sejlads med museet” (pdf)

Book undervisningsforløbet på:
Kurt Villumsen på Skoleintra Fællesnettet. Skriv til Kurt Villumsen, Jægerspris Skole
Kommer du ikke fra Frederikssund Kommune, kan du benytte følgende mail til bestilling: kurt_villumsen@hotmail.com

VIKINGEROLLESPIL
Trin: 4. – 5. klasse. Fag: Historie og kristendomskundskab

Vikingerollespil på Frederikssund Museum

Beskrivelse:
Besøget starter i museets vikingeafdeling, hvor der fortælles om vikingetiden med baggrund i de lokale fund. Her lægges også op til de tre teaterstykker, som omhandler gården, handelspladsen og skibet. Eleverne kommer ud, får tøj og rekvisitter og et oplæg til deres dramatisering. Der sluttes af med, at eleverne viser stykkerne for hinanden.

Der gives et oplæg til følgende 3 stykker:

Gården
Her regerer husfruen over børn, tjenestefolk, smeden og trælle. Vi møder gårdens beboere i færd med deres daglige sysler: grutte korn, lave slyngede bånd, feje, vogte dyrene, smede osv. Pludselig brydes den daglige trummerum ved, at hyrden fortæller, at et fjendtligt vikingeskib er på vej ind mod kysten. Hvad skal de gøre?

Handelspladsen
Håndværkerne faldbyder deres varer i rosende toner. Konerne går rundt og tinger om kvalitet og pris. De køber måske noget og betaler med sølvmønter fra pungen eller brudsølv fra halskæderne. En købmand forsøger at komme af med en træl, og han lovpriser hans/hendes kvaliteter. Et par munke, der forgæves har prøvet at omvende folk fra asetroen til den nye tro kristendommen, bryder ind, fordi slaveri er mod Guds vilje. Ender det med at munkene frikøber trællen?

Skibet
Et skib er på vej over Nordsøen mod England. Om bord på skibet er der udover den faste besætning af søfolk og krigere et par købmænd og nogle kvinder, der er på vej vestover til deres mænd, der har bosat sig i England. De er altså udvandrerkvinder. Pludselig råber rorgængeren, at han har fået øje på et stort kloster inde på land. Skal man give efter for trangen til et måske let bytte og få stor rigdom. Eller skal man holde på det sikre og drage videre i fred, for man kunne jo blive slået ihjel eller selv miste sin ejendom. Hvad gør man?

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven har viden om historiske perioders tidsmæssige placering
Eleven har viden om fællesskaber før og nu
Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu
Eleven har viden om samspil mellem aspekter fra dansk og international historie
Eleven har viden om begivenheders forudsætninger, forløb og følger
Eleven kan opstille historiske scenarier for at få indsigt i samfundsforhold i fortiden
Eleven har viden om kriterier for valg af historiske scenarier
Eleven kan konstruere historiske fortællinger

Kristendomskundskab:
Eleven har viden om religioners og livsopfattelsers betydning for grundlæggende spørgsmål om tilværelsen
Eleven har viden om forudsætninger for trosvalg og tydning af tilværelsen
Eleven har viden om centrale begivenheder i kristendommens historie med særlig vægt på danske forhold

Praktisk:
Varighed: 2-4 timer. Kan bookes mandage og torsdag kl. 8-16.
Af hensyn til vejret, dragter og børnenes koncentration finder rollespillene kun sted i sommerhalvåret.
Pris: 800-1200 kr. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune

Book undervisningsforløbet på:
Kurt Villumsen på Skoleintra Fællesnettet. Skriv til Kurt Villumsen, Jægerspris Skole
Kommer du ikke fra Frederikssund Kommune, kan du benytte følgende mail til bestilling: kurt_villumsen@hotmail.com

 

MIDDELALDERROLLESPIL
Trin: 4.-6. klasse. Fag: Historie og kristendomskundskab

Beskrivelse
Med udgangspunkt i tiden omkring Svend, Knud og Valdemar laver eleverne tre små rollespil. Inden besøget skal klassen have forberedt sig med oplæggene, der kan downloades herunder. På museet uddeles dragter og rekvisitter, og til sidst optræder eleverne for hinanden.

Knud den Hellige
Stykket handler om Kong Knud, der i et forsøg på at styrke kongemagten og udvide riget rager uklar med nogle jyske høvdinge, som til sidst dræber ham i Skt. Albani Kirke i Odense. Download oplægget. så I er forberedte hjemmefra:

Mordet på Knud den Hellige (pdf)

Mordet i Haraldsted Skov
Stykket handler om misundelse, magtkamp og drab. Det ender med et mord i Haraldsted Skov, som sender danskerne ud i en opslidende og blodig borgerkrig. Download oplægget. så I er forberedte hjemmefra:

Mordet i Haraldsted Skov (pdf)

Blodgildet i Roskilde
I et forsøg på at bilægge stridighederne deles landet endnu engang mellem Kong Svend, Kong Knud og Kong Valdemar. Ved en fest i Roskilde skulle uenighederne fjernes helt, men i stedet benytter Kong Svend sig af lejligheden til at få ryddet konkurrenterne af vejen. Download oplægget. så I er forberedte hjemmefra:

Blodgildet i Roskilde (pdf) Forslag til dagsprogram (pdf)

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven har viden om principper for inddeling af historien
Eleven har viden om historiske perioders tidsmæssige placering
Eleven har viden om magtforhold og samfundsstrukturer før og nu
Eleven kan opstille historiske scenarier for at få indsigt i samfundsforhold i fortiden
Eleven kan konstruere historiske fortællinger

Kristendomskundskab:
Eleven har viden om centrale begivenheder i kristendommens historie, med særlig vægt på danske forhold
Eleven har viden om centrale kristne grundbegreber

Praktisk:
Varighed: 2-4 timer. Kan bookes mandage og torsdag kl. 8-16.
Af hensyn til vejret, dragter og børnenes koncentration finder rollespillene kun sted i sommerhalvåret.
Pris: 800-1200. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune

Book undervisningsforløbet på:
Kurt Villumsen på Skoleintra Fællesnettet. Skriv til Kurt Villumsen, Jægerspris Skole
Kommer du ikke fra Frederikssund Kommune, kan du benytte følgende mail til bestilling: kurt_villumsen@hotmail.com

 

JULESTUE
Trin: 2. klasse. Fag: Historie og billedkunst

Beskrivelse: 

Eleverne hører om jul i “gamle dage”, hvor størstedelen af Danmarks befolkning boede i landsbyerne. Der fortælles om selvforsyning og om at bruge, hvad der var. Legetøj og slik sammenlignes dengang og i dag. Derefter binder eleverne deres egen halmdukke, som de kan klæde på som nisse, og dagen slutter med,at hver elev får et glaseret æble.

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven har viden om fællesskaber før og nu
Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu

Billedkunst:
Eleven kan fremstille rumlige konstruktioner
Eleven har viden om sammenføjningsteknikker

Praktisk:
Varighed: 3-4 timer. Kan bookes mandage og torsdage kl. 8-14, i perioden 1. november – 20. december.
Af hensyn til vejret, dragter og børnenes koncentration finder rollespillene kun sted i sommerhalvåret.
Pris: 1000-1200. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune

Book undervisningsforløbet på:
Kurt Villumsen på Skoleintra Fællesnettet. Skriv til Kurt Villumsen, Jægerspris Skole
Kommer du ikke fra Frederikssund Kommune, kan du benytte følgende mail til bestilling: kurt_villumsen@hotmail.com

Til top
post-37

Mord på museet!

BEGIVENHED

I vinterferien har Frederikssund Museum brug for din hjælp – der er nemlig sket et mord!!! Teatertruppen Pilgrimmene, der skulle have spillet 4 forestillinger på Frederikssund Museum om reformationen har måttet aflyse. Deres hovedrolleindehaver er fundet myrdet, og politiet kan ikke komme videre i efterforskningen. De har brug for hjælp. DIN hjælp.
Ved indgangen får du udleveret politirapporten, og når du har sat dig godt ind i, hvad der er sket, er det tid til at gennemsøge museet for spor, der kan fortælle, hvem morderen er. Din eftersøgning vil bringe dig rundt overalt på museet, hvor truppen færdedes – også backstage! Måske møder du nogen på din vej, der har set noget? For hvad lavede hoved-rolleindehaveren egentlig på museet om aftenen? Hvem er det, der hvisker i kælderen, og har mordet noget med reformationen at gøre? En ting er sikkert: Der er nogen, der ikke fortæller hele sandheden. Måske bliver det dig, der får opklaret sagen!
Tid, pris, sted:
12.–16. februar. Alle dage kl. 11.00-14.00
45 kr. 0 – 17 gratis
Frederikssund Museum, Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris

post-1307

Plastfri Roskilde Fjord

BEGIVENHED

Torsdag d. 22. februar kl. 19.00 – 20.30 inviterer Frederikssund Museum til foredrag omhandlende plastikforurening på lokalt og globalt plan. Problemet med plastik i naturen er særligt synligt i udviklingslande, men også herhjemme i Danmark ser vi plastik rundt omkring i miljøet – der hvor det slet ikke hører til. Som en del af Nationalparken Skjoldungernes Land er Roskilde Fjord særligt udvalgt til et projekt under Plastfrit Hav – et stærkt samarbejde mellem Plastic Change, Det Økologiske Råd og Plastindustrien – med det formål at undersøge plastikforureningens omfang, kilder og effekter i et naturligt dansk økosystem.

Sammen med forskere fra RUC og Aarhus Universitet, kortlægges forureningen i og ved fjorden, og de lokale borgere og lokalsamfundet omkring fjorden inddrages i at igangsætte konkrete tiltag som løsning på plastforurening. Kom og hør mere, når projektleder og biolog fra Plastic Change, Claudia Sick, fortæller om projektets aktiviteter og foreløbige resultater – og bliv måske selv en del af løsningen.

Tid, pris, sted:
22. februar, kl. 19.00 – 20.30
45 kr. Billetter købes i museets butik eller på billetto.dk
Entré til museet er inkluderet i billetprisen
Frederikssund Museum, Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris

post-373

MUSEETS VENNER

BEGIVENHED

Færgegårdens Venner er støtteforeningen for Frederikssund Museum. Foreningen arbejder for at skabe et levende kulturmiljø på museet til glæde for egnens beboere. Dette gøres blandt andet gennem afholdelse af en række aktiviteter på museet i årets løb, samt ved praktisk arbejde ved afholdelse af museale arrangementer.

Havelauget:
Udover ovenstående har Færgegårdens Venner også et havelaug, der hjælpe til med at holde museets store haveanlæg. Havearkitekt Mette Rønne står i spidsen for lauget. Du kan kontkate Mette på T 4752 2481 eller E haven@fgven.dk

Praktisk:
Skulle du havde lyst til at støtte dit lokale museum, så meld dig ind i Færgegårdens Venner. Dette gøres ved at at indbetale 100 kroner (et års medlemsskab for en husstand) på reg. nr. 2670 og kontonummer 8974 161 762. Husk at skrive telefonnummer, mailadresse og navn.

post-1304

BUTIK

BEGIVENHED

Tid til en kop kaffe og en is!
Slut dit besøg på Frederikssund Museum af i museets skønne museumsbutik
I butikken finder du et varieret og spændende udvalg af varer med tilknytning til Roskilde fjord. Mange af varerne kommer med en lille historie tilknyttet. Billetter til museets udstilling samt til arrangementer købes i museumsbutikken.

Butikken tilbyder også muligheden for at stille tørsten og den søde tand. Vi sælger kaffe, te, juice og sodavand samt Hansen’s Is og chokolade. I sommerhalvåret kan du nyde dine køb og solens stråler i vores udendørs cafemøbler.

Det er ganske gratis at besøge museets butik

Har du spørgsmål til butikken, er du velkommen til at ringe til museumsbutikken på:
T 4631 8150

Lukket – grundet udstillingsombygning