Frederikssund Museum er fjordens kulturhistoriske museum. Museet er beliggende i naturskønne omgivelser i Hornsherred lige ved “Kronprins Frederiks Bro”, broforbindelsen mellem Frederikssund og Hornsherred. Frederikssund Museum holder til i den gamle Færgegård, der gennem århundrede fungerede som ventested for rejsende over fjorden.

Historen om Færgegården
Den første færgegård blev bygget i 1559, og placeret lige der hvor Roskilde Fjord er smallest. I hundrede af år herefter sejlede herfra en færge tur/retur mellem Færgegården på Hornsherredside og Nordsjælland på fjordens østlige side. Selve færgefarten er dog betydelig ældre en selv Færgegården. Arkæologiske fund i form af en pælesætning fra 300-tallet, lidt nord for Kronprins Frederiks Bro, tyder måske på færgefart allerede dengang.

Vi skal dog helt frem til 1516 før vi finder et skriftlig vidnesbyrd om færgefart. I vidnesbyrdet beskrives en færge, Sundby Færge, der ejes af Abrahamstrup Gods – det senere Jægerspris Slot. I 1559 fortæller de historiske kilder os, at færgemanden på stedet, der tidligere havde boet i landsbyen Over Dråby, flyttede ind i færgegården lige ved færgestedet.

Som færgemand havde man ansvaret for at fragte passagerer og gods hen over fjorden. Færgemanden betalte en årlig afgift til kongen, der til gengæld garanterede, at ingen andre måtte drive færgefart over fjorden. Færgemanden fik også kongelig tilladelse til at drive kroophold på Færgegården, hvilket gav en pæn ekstra indkomst ved siden af færgefarten

I 1722 blev færgestedet “Bi-Lidt” anlagt og taget i brug på østsiden af fjorden, modsat Færgegården. Nu kunne rejsende der kom fra Nordsjællandssiden også få en bid mad, lidt og drikke og mulighed for at varme sig ved kakkelovnen, mens de ventede på færgen.

Siden 1559 er Færgegården blevet ombygget og udbygget af flere omgange. I 1839 stod den færgegård, som i dag huse Frederikssund Museum, færdig. Bygningerne er tegnet af kongelig bygningsinspektør Frederik Ferdinand Friis.

I 1868 var dagene talte for færgeoverfarten. I midten af 1800-tallet kunne der på markedsdage holde op mod 100 vogne der skulle transporteres over fjorden. Færgen kunne ikke følge med og i 1862 forhandlede Frederikssund Byråd med kongen om at bygge en pontonbro over fjorden. Og en bro blev det. I 1868 åbnedes således pontonbroen “Kronprins Frederiks Bro” opkaldt efter den kommende konge Frederik 8. og slut var det med færgeoverfart og færgegård.

Brolægger på Kronprins Frederiks Bro, ca. 1880

Færgegården overgik til privat ejendom og blev tilbage i slutningen af 1800-tallet til et pensionat. Der var gæsteværelser, skænkeværelse (hvor gæsterne spiste), køkken og bryggers. I 1897 hed forpagteren af Færgegården Ditlev Lorentzen, og han lejede især ud til ”sommerliggere”, familier med børn, som kom til Roskilde Fjord efter lys og luft. En af børnene husker at hr. Lorentzen var en ”ualmindelig rar herre”, og at børnene elskede at gå i skoven bag Færgegården og plukke vilde hindbær.

Frem til begyndelsen af 1980´erne fungerede færgegården som privat bolig for forskellige familier. Da de sidste lejere forlod færgegården, engagerede en række lokalhistoriske foreninger på Hornsherredsiden sig i sagen om at gøre færgegården til museum. Det skete i 1984, hvor dørene blev slået op til “Museet Færgegården”. I 2011 blev “Museet Færgegården” fusioneret med Roskilde Museum  – i dag museumskoncernen ROMU. I 2015 blev museet omdøbt til “Frederikssund Museum”.

Frederikssund Museum – en del af museumsorganisationen ROMU.
Frederikssund Museum er en del af museumskoncernen ROMU, som blev etableret i 2015. Koncernen udgøres i dag af besøgsstederne Roskilde Museum, Frederikssund Museum, Lejre Museum, RAGNAROCK – museet for pop, rock og ungdomskultur, Lützhøfts Købmandsgård, Håndværkemuseet, Sankt Laurentius, Tadre Mølle og Domkirkemuseet

ROMU undersøger, indsamler og formidler kulturarven i Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner, og er et af 10 museer, der på landsplan, er blevet udpeget af Slots- og Kulturstyrelsen til at varetage tilsynet med landets fredede fortidsminder. ROMU forestår tilsynet i det centrale og vestlige Sjælland.

ROMU arbejder tæt sammen med en lang række aktører herunder bl.a. Roskilde, Frederiksund og Lejre Kommuner, Roskilde Universitet, Roskilde Bibliotek samt en lang række nationale og internationale kulturaktører. ROMU er arbejdsplads for mere end 50 museumsansatte

Læs mere om ROMU og find informationer vedr. museumsorganisationen, bestyrelse, ledige stillinger, ROMUs besøgssteder, forlag, publikationer m.m. her.

Til top
post-37

Plantebytte

BEGIVENHED

Torsdag den 24. maj kl. 18.30-20.00 inviterer Færgegårdens Havelaug i samarbejde med HAVESELSKABET Nordsjællands afdeling til plantebyttedag på Frederikssund Museum. Sommeren er over os og haven skal plantes til med nyt. Kom derfor til plantebyttedag på museet, hvor der er god mulighed for at bytte plante mod plante, bedst i sneglefri potte. Overskudsplanter foræres som regel til dem, der har brug for dem.
Tid, pris og sted
24. maj, 18.30-20
Gratis
Malmladen på Frederikssund Museum, Færgegården, Færgelundsvej 1, Jægerspris

post-1307

På X & Tværs …

BEGIVENHED

Rekreation, romancer og roulader – 1960’erne! 26. maj kl. 10-18 inviterer museet i samarbejde med Frederikssund Bibliotekerne, Kulturhuset Elværket, Kulturhuset Rejsestalden m.fl. til kulturfesten “På X og Tværs” i og omkring Kulturhuset Elværket i Frederikssund.

Til kulturfestten kan du opleve Frederikssund Museum, Færgegården stand, hvor vi skruer tiden tilbage til 1960’ernes Danmark. Det er et årti, som vi både kender som de glade tressere og en turbulent tid. Det er en tid med højkonjunktur, der bl.a. betyder en udflytning fra storbyen, kvindernes indtog på arbejds-markedet og mere rum til fritid, ferie og tilkøb af efterkrigstidens goder såsom bil, køleskab og tv. Det sætter sit præg på Danmarkskortet, hvor parcelhusene skyder op i forstæderne, mens sommerhusene bliver yndede tilflugtsmål.

Den nye livstil sætter også præg på madkulturen, hvor kvinderne får mindre tid i køkkenet. Det betyder en drejning væk fra det sparsommelige og tidskrævende – og en helt ny bølge båret af overskud og interesse. 60’ere er dog også en tid med markører som rock’n’roll, sociale protester og et trykket politisk klima, hvor vi i år kan fejre 50-året for studenter- og ungdomsoprørerne i ’68. Kom forbi Færgegårdens stand til kaffeslabberas, hvor vi vil sætte jeres sanser i spil, når vi sludrer om 60’erne og sætter jeres viden og erindringer på en prøve!

Kulturfesten “På X og Tværs” er:
Arrangeret af: Frederikssund Bibliotekerne, Kulturhuset Elværket, Kulturhuset Rejsestalden i samarbejde med så mange som muligt.
Arrangementet er støttet af: City Bakery, Bautahøj, Sannes Kaffe, SuperBrugsen Jægerspris.

Læs meget mere om og se program for kulturfesten “På X og Tværs” her

Tid, pris og sted
26. maj, 10-18
Gratis
Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund

post-373

MUSEETS VENNER

BEGIVENHED

Færgegårdens Venner er støtteforeningen for Frederikssund Museum. Foreningen arbejder for at skabe et levende kulturmiljø på museet til glæde for egnens beboere. Dette gøres blandt andet gennem afholdelse af en række aktiviteter på museet i årets løb, samt ved praktisk arbejde ved afholdelse af museale arrangementer.

Havelauget:
Udover ovenstående har Færgegårdens Venner også et havelaug, der hjælpe til med at holde museets store haveanlæg. Havearkitekt Mette Rønne står i spidsen for lauget. Du kan kontkate Mette på T 4752 2481 eller E haven@fgven.dk

Praktisk:
Skulle du havde lyst til at støtte dit lokale museum, så meld dig ind i Færgegårdens Venner. Dette gøres ved at at indbetale 100 kroner (et års medlemsskab for en husstand) på reg. nr. 2670 og kontonummer 8974 161 762. Husk at skrive telefonnummer, mailadresse og navn.

post-1304

BUTIK

BEGIVENHED

Tid til en kop kaffe og en is!
Slut dit besøg på Frederikssund Museum af i museets skønne museumsbutik
I butikken finder du et varieret og spændende udvalg af varer med tilknytning til Roskilde fjord. Mange af varerne kommer med en lille historie tilknyttet. Billetter til museets udstilling samt til arrangementer købes i museumsbutikken.

Butikken tilbyder også muligheden for at stille tørsten og den søde tand. Vi sælger kaffe, te, juice og sodavand samt Hansen’s Is og chokolade. I sommerhalvåret kan du nyde dine køb og solens stråler i vores udendørs cafemøbler.

Det er ganske gratis at besøge museets butik

Har du spørgsmål til butikken, er du velkommen til at ringe til museumsbutikken på:
T 4631 8150

Lukket – grundet udstillingsombygning