SKIBSLAUGET SOMMERFLID

Sejlende kulturarv

Til Forsiden

Fiskerbåden “Sommerflid” ejes af ROMU og er knyttet til ROMU´s besøgssted Frederikssund Museum, Færgegården

Skibslauget Sommerflid er en interessegruppe, som, med støtte fra museet, på fælles arbejdsdage vedligeholder båden og sørger for
søsætning og vinteropbevaring.

Skibslaugets medlemmer har adgang til at sejle ture med Sommerflid og bidrager dermed til erindringen om den gamle fiskertradition
på Roskilde Fjord. En vigtig aktivitet for skibslauget Sommerflid er desuden at arrangere og deltage i årlige træf for fjordens træbåde.
Sommerflid opbevares om vinteren behørigt overdækket på land i Kignæs havn i Jægerspris, ikke langt fra den ankerplads i Vænget,
hvorfra Sommerflid drog ud på talrige fisketogter.

Alle med lyst til at støtte skibslaugets arbejde opfordres til at melde sig ind i lauget.

Medlemsskab

Medlemskab kan tegnes ved henvendelse til: 
Frederikssund Museum, Færgegården
+ 45 46 31 81 50

Læs mere

Du kan læse mere om Skibslauget Sommerflid på www.sommerflid.dk

Sommerflid i Frederikssunds havn

Sommerflid stævner ud

Sommerflid ved kaj

Sommerflid på fjorden

Historien om H 1376 – Sommerflid

I 1915 bestilte fiskerfamilien Kalleshave i Jægerspris fiskefartøjet Sommerflid på nu nedlagte Frederikssund Skibsværft. Sommerflid var i drift frem til ca. 1965, i hvilken periode Kalleshaverne drev et af 1900-tallets største bundgarnsfiskerier i Roskilde Fjord. Efter 1965, og 35 år frem, var båden ejet af fiskere i Hundestedområdet.

Sommerflid var forsynet med sejl som det vigtigste fremdriftsmiddel samt en 8 hk glødehovedmotor fra ‘Hein og Sønner’ i Randers.

Båden var i sin tid egnens første og største fiskerfartøj med motor. Etnolog Thomas Højrup, Københavns Universitet, beskriver Sommerflid med orderne: ”et eksemplar af drivkvasernes efterfølger, de større halvdæksbåde med glødehovedmotor, beregnet til bundgarnsfiskeri på fjorden samt krogfiskeri, sildegarn og sæljagt i Kattegat.”

Sejlende Kulturarv
I 1996 købte Frederikssund Museum, Færgegården Sommerflid. Et skibslaug påtog sig at stå i spidsen for en restaurering af båden, som i 2001 blev erklæret for bevaringsværdig af Skibsbevaringsfonden.

Arbejdet med restaureringen blev udført på Rudkøbing Bådebyggeri i vinteren 2001-02, med støtte fra Skibsbevaringsfonden samt kommunale og private sponsorer. I 2003 lykkedes det at indsamle så mange midler, at der kunne bestilles sejl til Sommerflid. Sejlene, et gaffelstorsejl med løs fod, en fok og en flyvende klyver, blev syet i rødbrun clipperdug af sejlmager Niels Hansen, København.

Skibslauget har efterfølgende indrettet skibets kahyt, bygget nyt forlukaf og fornyet roret. Sommerflid indgår i museets kulturarvsformidling og deltager bland andet hvert år i træskibstræffet ”Fjordens træbåde”, hvor omkring 40 ældre træbåde stævner sammen.

Fakta om Fiskerbåden H 1376 – Sommerflid 
BYGGET: 1915 på Brdr. Andersens Skibsværft i Frederikssund. Båden er klinkbygget eg på eg med dæk af fyr og udstyret med sejl og hjælpemotor.
BRUTTO: 6,35 ton
NETTO: 1,93 ton
LÆNGDE: 28 fod (8,85 m)
BREDDE: 10 fod (3,15 m)
MOTOR: 55 hk Fiat Diesel (nuværende)
SEJLFØRING: Gaffelstorsejl, fok og klyver

Til top
post-2431

Krudt og kanel

BEGIVENHED

Færgegårdens kokkepige har susende travlt op til jul. Hun steger, bager, brygger og koger så al den dejlige julemad kan være klar til juleaften. Men Færgegårdsnissen er på spil, og han er en rigtig drillenisse, som elsker fest og ballade! Han putter salt i kanelsukkeret, kommer krudt i karamellerne og hælder eddike i Færgemandens snaps, så grøden bliver salt, karamellerne springer i luften og Færgemanden bliver sur på kokkepigen.

Kan du hjælpe den stakkels kokkepige med at blive klar til jul? Du skal have madmod og alle sanser klar, når du skal snuse, føle og smage dig frem hvilke ting, der skal i den gode julemad.

Tid, pris og sted:
1. – 31. december, i museets åbningstid
Børn indtil 18 år gratis, voksne betaler entré kr. 50,-
Frederikssund Museum, Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris

post-37

Vi samler minder …

BEGIVENHED

… fra Frederikssund Skibsværft! Har du eller en i din familie arbejdet på værftet? Måske var du som barn sammen med din klasse til en stabelafløbning? Så vil arkivet og museet gerne høre fra dig! Søndag den 11. november kl. 13.00 – 16.00 er Frederikssund Museum og Frederikssund Lokalhistoriske Arkiv værter ved en indsamlingscafe ved lokalarkivet i Jernbanegade 24, 3600 Frederikssund. Her har du mulighed for at videregive minder om Frederikssund Skibsværft til eftertiden, få en kop kaffe og en snak om en af byen store og betydningsfulde virksomheder.

Indsamlingscafeen afholdes i forbindelse med projektet ”Fjordens fartøjer”, som har til formål at bevare og formidle bådebyggertraditioner langs Roskilde Fjord. Vi efterlyser minder i form af fotografier, genstande og gode historier fra tidligere ansatte, men også fra naboer, leverandører og andre med relation til værftet. Alt med tilknytning til værftet har interesse, især hvis du har en god historie, som knytter sig til.

Lidt om Frederikssund Skibsværft:
Frederikssund Skibsværft blev grundlagt i 1887 af lodsformand Hans Andersen. Ved siden af hvervet som lods byggede han også joller i baghaven. Hans Andersen drev værftet sammen med sine to sønner, og efter faderens død i 1915 overtog den ene søn, K. Andersen værftet. I 1917 blev der anlagt ny værftsplads på forstranden ud for det gamle værft. Der blev indrettet ophalerbedding samt tre byggebeddinger. Dermed var der åbnet for byggeri af store skibe. Al skibsbygning foregik på åbne beddinger, og det kunne være barskt at gå ude vinterdage i al slags vejr. Den normale arbejdsstyrke lå på 30 til 50 mand, men i perioder med store ordrer kunne det være over 100 mand ansat på værftet. I 1959 blev værftet et datterselskab af Helsingør Skibsværft & Maskinbyggeri A/S. Nye og billigere materialer som stål og glasfiber udkonkurrerede efterhånden skibe af træ og i 1987 lukkede Frederikssund Skibsværft.

Yderligere oplysninger om arrangementet:
Museumsinspektør Naomi Pinholt
T: 46 31 81 51
M: naomip@romu.dk

Tid, pris og sted
11. november, 13-16
Gratis
Jernbanegade 24, 3600 Frederikssund

post-2307

Følg fiskene!

BEGIVENHED

Foredrag den 22. november kl. 19:00 – 21:00. Roskilde fjord benyttes til mange forskellige rekreative interesser, heriblandt fiskeri. En række foreninger er involverede i arbejdet med at forbedre fiskeriet i fjorden. Det drejer sig bl.a. om Gershøj Fritidsfiskerforening og Roskilde og Omegns Lystfiskerklub. Danmarks Tekniske Universitet (DTU Aqua) har de seneste år lavet undersøgelser af pighvarrene og ørrederne i fjorden for at forstå, hvad der begrænser fiskebestandene. I den forbindelse har DTU Aqua samarbejdet med foreningerne og har mærket fiskene med små elektroniske transmittere, der betyder, at fiskenes vandringer i fjorden kan kortlægges. Mærkning af fiskene i samarbejde med foreningerne kan ses her og her. Undersøgelserne viser bl.a., hvor fiskene gyder og på hvilke tidspunkter, fiskene trækker ud og ind af fjorden.

Denne aftens oplæg vil have fokus på pighvarre og ørred i Roskilde Fjord samt kigge nærmere på det store arbejde, som foreningerne udfører for at forbedre fiskeriet i fjorden. Vi vil belyse, hvordan vi får flere fisk i fjorden og afsløre, hvordan ørrederne oplevede den meget varme sommer i 2018.

Aftenens oplægsholder er Jon C. Svendsen, seniorforsker ved DTU Aqua og arbejder med kystnære fisk, fiskenes behov for levesteder og fiskeriet i Roskilde Fjord.

Tid, pris og sted
22. november kl. 19-21 (Museet åbner kl. 18, så det er muligt at opleve udstillingen ”menneske og fjord” inden foredraget)
50 kr., inkl. entré til museet. Billetter kan købes i museumsbutikken eller på billetto.dk
Frederikssund Museum, Færgelundsvej 1, 3630 Frederikssund

Foredraget er en del af efterårets foredragsrække på Frederikssund Museum, Færgegården, der byder på et samarbejde med forskellige naturfaglige videnspersoner fra Roskilde Fjord. Museets permanente udstilling ”menneske og fjord” beskæftiger sig med forholdet mellem fortidens mennesker og Roskilde Fjord, der har haft rollen som bl.a. madkammer, transportvej og levegrundlag. Fortiden og kulturhistorien hjælper os til at forstå nutiden og gisne om fremtiden, og det er netop dette samspil mellem fortiden, nutid og fremtid, som vi med efterårets foredrag gerne vil dykke ind i. I selskab af vores naturfaglige fjordkolleger vil se på, hvordan fjorden har udviklet sig og ser ud i dag, når de formidler deres indsigter om fjorden. På aftenen vil udstillingen ”menneske og fjord” åbne en time før foredraget, så det er muligt at opleve den kulturhistoriske udvikling og de arkæologiske fund inden. Entréen er inkluderet i prisen.

Foto: Peter Henriksen/Fishing Zealand

Lukket – grundet udstillingsombygning