Undervisning på Frederikssund Museum

Vi er en meningsfuld samarbejdspartner for dig, der er lærer i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Vores undervisere tager afsæt i elevernes egen dagligdag, tanker og refleksioner om fortid, nutid og fremtid. Et undervisningsforløb på Frederikssund Museum giver eleverne en oplevelse, som er forankret i høj faglighed og samtidig er så konkret, at eleverne får en fornemmelse af selv at være en del af historien.

For mere information samt booking af undervisningsforløb kontakt ROMU´s bookingafdelingen på: 
E: booking@romu.dk
T: 5170 7071

Information om aftale vedrørende gratis undervisning
I henhold til aftale mellem Roskilde Kommune og ROMU tilbydes folkeskoler i Roskilde Kommune gratis undervisning tirsdag til torsdag i tidsrummet kl. 9-14 på ROMUs besøgssteder Roskilde Museum, RAGNAROCK, Domkirkemuseet, Sankt Laurentius, Lützhøfts Købmandsgård samt Lejre Museum. Endvidere tilbydes folkeskoler i Roskilde Kommune gratis undervisning på Tadre Mølle tirsdage og onsdage i sæsonen. 

I henhold til aftale mellem Lejre Kommune og ROMU tilbydes folkeskoler i Lejre Kommune gratis undervisning tirsdag til torsdag i tidsrummet kl. 9-14, på ROMUs besøgssteder Roskilde Museum, Lejre Museum, Frederikssund Museum, RAGNAROCK, Domkirkemuseet, Sankt Laurentius samt Lützhøfts Købmandsgård. Endvidere tilbydes folkeskoler i Lejre Kommune gratis undervisning på Tadre Mølle tirsdage og onsdage i sæsonen.

I henhold til aftale mellem Frederikssund Kommune og ROMU tilbydes folkeskoler i Frederikssund Kommune gratis undervisning mandag til torsdag i tidsrummet kl. 9-14, på ROMUs besøgssteder Roskilde Museum, Lejre Museum, Frederikssund Museum, RAGNAROCK, Sankt Laurentius, Domkirkemuseet samt Lützhøfts Købmandsgård. Endvidere tilbydes folkeskoler i Frederikssund Kommune gratis undervisning på Tadre Mølle tirsdage og onsdage i sæsonen.

Undervisning på Frederikssund Museum

Vi er en meningsfuld samarbejdspartner for dig, der er lærer i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Vores undervisere tager afsæt i elevernes egen dagligdag, tanker og refleksioner om fortid, nutid og fremtid. Et undervisningsforløb på Frederikssund Museum giver eleverne en oplevelse, som er forankret i høj faglighed og samtidig er så konkret, at eleverne får en fornemmelse af selv at være en del af historien.

For mere information samt booking af undervisningsforløb kontakt ROMU´s bookingafdelingen på: 
E: booking@romu.dk
T: 5170 7071

Information om aftale vedrørende gratis undervisning
I henhold til aftale mellem Roskilde Kommune og ROMU tilbydes folkeskoler i Roskilde Kommune gratis undervisning tirsdag til torsdag i tidsrummet kl. 9-14 på ROMUs besøgssteder Roskilde Museum, RAGNAROCK, Domkirkemuseet, Sankt Laurentius, Lützhøfts Købmandsgård samt Lejre Museum. Endvidere tilbydes folkeskoler i Roskilde Kommune gratis undervisning på Tadre Mølle tirsdage og onsdage i sæsonen. 

I henhold til aftale mellem Lejre Kommune og ROMU tilbydes folkeskoler i Lejre Kommune gratis undervisning tirsdag til torsdag i tidsrummet kl. 9-14, på ROMUs besøgssteder Roskilde Museum, Lejre Museum, Frederikssund Museum, RAGNAROCK, Domkirkemuseet, Sankt Laurentius samt Lützhøfts Købmandsgård. Endvidere tilbydes folkeskoler i Lejre Kommune gratis undervisning på Tadre Mølle tirsdage og onsdage i sæsonen.

I henhold til aftale mellem Frederikssund Kommune og ROMU tilbydes folkeskoler i Frederikssund Kommune gratis undervisning mandag til torsdag i tidsrummet kl. 9-14, på ROMUs besøgssteder Roskilde Museum, Lejre Museum, Frederikssund Museum, RAGNAROCK, Sankt Laurentius, Domkirkemuseet samt Lützhøfts Købmandsgård. Endvidere tilbydes folkeskoler i Frederikssund Kommune gratis undervisning på Tadre Mølle tirsdage og onsdage i sæsonen.

OLDTIDSMAD / 0. - 9. klasse
Trin: Fra 0. klasse. Fag: Historie og hjemkundskab

Beskrivelse:
I løbet af dagen tilberedes suppe, brød, smør og ost på oldtidsfacon ved bålet. Eleverne får et indblik i tidsforbrug, simple redskaber og processer i madlavning. Undervejs taler vi om, hvorfra vi har vores viden om oldtidens mad.

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven kan placere historiske perioder i absolut kronologisk sammenhæng
Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu
Eleven kan opnå viden om historie gennem brug af historiske scenarier

Madkundskab:
Eleven har viden om grundmetoder og teknikker i madlavning
Eleven har viden om mad- og måltidskulturer

Praktisk:
Varighed: 4 timer. Kan bookes mandage, tirsdage, onsdage og torsdage kl. 9-14, i perioden uge 11 – uge 41.
Pris: 1200 kr. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune og Lejre Kommune

Download oplæg til undervisningsforløb (pdf) Download oplæg til undervisningsforløb (word)

Book undervisningsforløbet på:
E: booking@romu.dk
T: 5170 7071

LEGE I GAMLE DAGE / 0. - 3. klasse
Trin: 0.-3. klasse. Fag: Historie og idræt

Beskrivelse:
Eleverne får et lille oplæg og skal derefter selv afprøve forskellige lege fra gamle dage.
Undervejs taler vi om forskelle på lege før og nu samt baggrunden for disse forskelle (såsom materiel og teknologisk udvikling). Hvis der er tid, kan børnene selv fremstille et primitivt legeredskab efter vores instruktion.

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven kan sammenligne tidlige tiders familie, slægt og fællesskaber med eget liv.
Eleven kan beskrive ændringer i livsgrundlag og produktion
Eleven kan opnå viden om historie gennem brug af historiske scenarier

Idræt:
Eleven kan respektere regler og aftaler for idrætsaktiviteter
Eleven har viden om variationer inden for løb, spring, kast

Praktisk:
Varighed: 3 timer. Kan bookes mandage, tirsdage, onsdage og torsdage kl. 9-14, i perioden uge 11 – uge 41.
Pris: 1000 kr. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune og Lejre Kommune

Book undervisningsforløbet på:
E: booking@romu.dk
T: 5170 7071

JÆGERSTENALDEREN / 3. klasse
Trin: 3. Klasse. Fag: Historie og billedkunst

Beskrivelse:
Klassen lever sig ind i forholdene i slutningen af jægerstenalderen. Det meste af dagen foregår på stenalderøen, hvor der er rekonstrueret en hytte fra ertebølletiden. Man kan sejle en lille tur i stammebådene i det lave vand rundt om øen, lave et lerkar, fremstille buer og pile og lave suppe over bål.

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven har viden om fællesskaber før og nu
Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu
Eleven har viden om historiske perioders tidsmæssige place¬ring
Eleven har viden om principper for inddeling af historien
Eleven kan opnå viden om historie gennem brug af historiske scenarier
Eleven kan konstruere historiske fortællinger

Billedkunst:
Eleven kan fremstille rumlige konstruktioner

Praktisk:
Varighed: 4 timer. Kan bookes mandage kl. 9-14, i perioden uge 11 – uge 41.
Pris: 1200 kr. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune

Download oplæg til undervisningsforløb Download “Sikker sejlads med museet” (pdf)

Book undervisningsforløbet på:
E: booking@romu.dk
T: 5170 7071

FJORDMAD / 3. - 6. klasse
Trin: 3.-6. klasse. Fag: Historie og madkundskab

Beskrivelse:
Hvordan kan vi egentlig vide, hvad jægerstenalderens mennesker har spist og drukket, og hvordan man har tilberedt maden? Omkring Roskilde Fjord har man fundet over 150 bopladser fra jægerstenalderen og ved at studere disse og blandt andet undersøge grave og fund fra ofringer kan man få en god ide om, hvad jægerstenalder mennesket spiste og drak. Jægerfolkets menu var sammensat af forskellige arter af dyr fra både land og vand, men også af planter, urter, bær og svampe. En stor del af året boede man ved havet, fjorden eller søer, alt efter hvor de eftertragtede byttedyr, planter og frugter var.

I løbet af dagen får eleverne et indblik i madens vej fra jord og fjord til bord, da vi sammen tilbereder en fiske-/skaldyrssuppe på oldtidsfacon ved bålet. Eleverne får et indblik i tidsforbrug, simple redskaber og processer i madlavning. Undervejs taler vi om, hvorfra vi har vores viden om oldtidens mad.

Til undervisningsforløbet på museet er der udviklet et materiale, som kan anvendes før og efter museumsbesøget. Materialet kan downloades herunder

Download materiale til undervisningsforløb

Fælles mål:
Historie – kompetencemål: kronologi
Eleven kan placere historiske perioder i absolut kronologisk sammenhæng
Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu.
Eleven kan opnå viden om historie gennem brug af historiske scenarier.

Madkundskab – kompetencemål: Madlavning og måltid og madkultur
Eleven kan anvende madlavningsteknikker og omsætte ideer i madlavningen
Eleven har viden om grundmetoder og teknikker i madlavning.
Eleven har viden om mad- og måltidskulturer
Eleven har viden om madens vej fra jord til bord.

Faglige læringsmål:
Historie:
Eleven kan fortælle om, hvad mennesker i jægerstenalderen spiste og drak.
Eleven får viden om livsbetingelser i jægerstenalderen
Eleven afprøver hvordan mennesker i jægerstenalderen samlede og tilberedte mad.
Eleven afprøver, hvordan det var at lave mad over bål.

Madkundskab:
Eleven prøver at genskabe fortidens madtilberedning
Eleven bruger fortidens redskaber
Eleven sammensætter en suppe udfra fortidens ingredienser.
Eleven får kendskab til madens vej fra jord til bord og fra fjord til bord.

Praktisk::
Varighed: 3 timer. Kan kun bookes mandage kl. 9-14, i perioden uge 11 – uge 41.
Pris: 1000 kr. Gratis for folkeskoler i Frederikssund og Lejre Kommune jf. aftale om gratis undervisning

Book undervisningsforløbet på:
E: booking@romu.dk
T: 5170 7071

JULESTUE. 1. - 3. klasse
Trin: 1.-3. klasse. Fag: Historie og billedkunst

Beskrivelse:
Eleverne hører om jul i “gamle dage”, hvor størstedelen af Danmarks befolkning boede i landsbyerne. Der fortælles om selvforsyning og om at bruge, hvad der var. Legetøj og slik sammenlignes dengang og i dag. Derefter binder eleverne deres egen halmdukke, som de kan klæde på som nisse, og dagen slutter med at hver elev får et glaseret æble.

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven har viden om fællesskaber før og nu
Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu

Billedkunst:
Eleven kan fremstille rumlige konstruktioner
Eleven har viden om sammenføjningsteknikker

Praktisk:
Varighed: 4 timer. Kan bookes mandage, tirsdage, onsdage og torsdage kl. 9-14, i perioden 19. november – 13. december 2018.
Pris: 1200. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune og Lejre Kommune

Book undervisningsforløbet på:
E: booking@romu.dk
T: 5170 7071

OLDTIDSRÆS FOR DE SMÅ / 0. - 3. klasse
Trin: 0-3. klasse. Fag: Historie og idræt.

Beskrivelse
Formålet er, at eleverne får en begyndende fornemmelse for, at “gamle dage” kan deles op i forskellige perioder. Forløbet foregår som et stjerneløb, hvor eleverne skal gennemføre forskellige opgaver i grupper, f.eks. gå på stylter eller kaste med hestesko. De skal gætte genstande gemt som poster i vores dejlige udeområde og prøve at orientere sig på et kort. Der er stor aktivitet og præmier til de bedste hold.

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven kan placere elementer fra historien tidsmæssigt i forhold til hinanden
Eleven kan bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden

Idræt:
Eleven kan respektere regler og aftaler for idrætsaktiviteter

Praktisk::
Varighed: 3 timer. Kan bookes mandage, tirsdage, onsdage og torsdag kl. 9-14, i perioden uge 11 – uge 41.
Pris: 1000 Kr. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune samt Lejre Kommune

Book undervisningsforløbet på:
E: booking@romu.dk
T: 5170 7071

HØSTFORLØB / 2. - 9. klasse (Forløbet er fuldt booket)
Trin: Fra 2. klasse. Fag: Historie

NB: VI GØR OPMÆRKSOM PÅ, AT FORLØBET ER FULDT BOOKET FOR 2018.

Beskrivelse:
Forløbet er en blanding af fortællinger om traditioner i forbindelse med høsten i gamle dage og praktiske opgaver, hvor eleverne høster korn med segl og binder neg. ”Hjemme” på gården tærskes kornet med plejl, kornet gruttes, og der bages små brød af dejen.

Inden og efter besøget på Frederikssund Museum kan I på skolen med fordel bruge Dansk Landbrugsmuseums undervisningsmateriale om “Korn”. Der er materiale med opgaver til fri download til alle trin. Du finder materialet på: intra.cat.dk. Vær opmærksom på, at du skal have Twitter, Facebook eller Google+ konto eller oprette en ISSUU-konto for at kunne downloade.

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven kan placere elementer fra historien tidsmæssigt i forhold til hinanden
Eleven kan sammenligne tidlige tiders familie, slægt og fællesskaber med eget liv
Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu
Eleven kan opnå viden om historie gennem brug af historiske scenarier

Praktisk:
Varighed: 4 timer. Kan bookes mandage og torsdage i perioden 14. august til 7. september, 2018 kl. 9-14.
Pris: 1200 kr. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune

Book undervisningsforløbet på:
E: booking@romu.dk
T: 5170 7071

HELLERISTNINGER I BRONZEALDEREN / 3. - 9. klasse
Trin: 3. – 9. klasse. Fag: Historie, kristendomskundskab og billedkunst

Beskrivelse:
Med udgangspunkt i Frederikssund Museums egne helleristninger får eleverne viden om helleristninger og om tiden, de er ristet i. Derefter skal de selv fremstille deres egen lille helleristning i gasbeton ud fra valgfrie oplæg. Der kan ridses flotte skibe, mennesker med økser, lurer eller enkle soltegn.

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu
Eleven kan placere historiske perioder i absolut kronologisk sammenhæng
Eleven har viden om identifikation af historiske spor i lokalområdet

Kristendomskundskab:
Eleven har viden om forudsætninger for trosvalg og tydning af tilværelsen

Billedkunst:
Eleven har viden om materialers anvendelses- og udtryksmuligheder
Eleven har viden om visuelle symbolers betydning

Praktisk:
Varighed: 3 timer. Kan bookes mandage og torsdage kl. 9-14. Dog ikke i perioderne uge 2 – 10 samt uge 43 – 45.
Pris: 1000 kr. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune

Book undervisningsforløbet på:
E: booking@romu.dk
T: 5170 7071

KANNIBALER OG SUMPSKILDPADDER / Børnehaveklasse - 3. klasse

Trin: Børnehaveklasse – 3. klasse. Fag: Børnehaveklasse, Dansk og Historie

Beskrivelse:
Hvorfor er arkæologer så interesseret i affald og skrald? Ofrede man virkelig mennesker i oldtiden? Hvad betyder tegnene på stenene? og spiste man virkelig sumpskildpadder og mennesker i oldtiden? Det er nogle af de spørgsmål som vi kommer ind på i rundvisningen ”Museet i børnehøjde” på Frederikssund Museum.

Med genstande, som man gerne må røre ved og med fortællinger om kannibaler, ofringer og sumpskildpadder og en sand røverhistorie dykker vi ned i historien. Formålet med rundvisningen er at eleverne med alle sanser og kroppen får en oplevelse af kulturhistorien i deres lokalområde.

Rundvisningen starter i udstillingen, hvorefter vi går i værkstedet og laver aftryk af håndtegnssten og laver vores egne perler ligesom de gjorde i vikingetiden.

Praktisk::
Varighed: 1½ time. 
Pris: 800 kr. Gratis for skoler i Frederikssund Kommune og Lejre Kommune jf. aftale om gratis undervisning.
Kan bookes mandage, tirsdage, onsdage og torsdage fra 1. september 2018.

Book undervisningsforløbet på:
E: booking@romu.dk
T: 5170 7071

Download lærervejledning

METAL I MIDDELALDEREN / 4. - 9. klasse
Trin: Fra 4. klasse. Fag: Historie, sløjd og billedkunst

Beskrivelse:
Eleverne får en viden om brugen af metal i middelalderen ved selv at fremstille hængekors, små våbenskjolde, beslag og mønter i middelalderstil.

Download oplæg til undervisningsforløb

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven har viden om historiske perioders tidsmæssige placering
Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu
Eleven har viden om principper for inddeling af historien

Billedkunst:
Eleven har viden om materialers anvendelses- og udtryksmuligheder

Håndværk og design:
Eleven har viden om skitsers formål og struktur
Eleven har viden om grundlæggende håndværktøjer og redskaber
Eleven har viden om materialers forarbejdningsmuligheder

Praktisk::
Varighed: 3 timer. Kan bookes mandage og torsdage kl. 9-14. Dog ikke i perioderne uge 2 til 10 samt uge 43 til 45.
Pris: 1000 Kr. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune

Book undervisningsforløbet på:
E: booking@romu.dk
T: 5170 7071

VIKINGEROLLESPIL / 4. - 5. klasse
Trin: 4. – 5. klasse. Fag: Historie og kristendomskundskab

Beskrivelse:
Besøget starter i museets vikingeafdeling, hvor der fortælles om vikingetiden med baggrund i de lokale fund. Her lægges også op til de tre teaterstykker, som omhandler gården, handelspladsen og skibet. Eleverne kommer ud, får tøj og rekvisitter og et oplæg til deres dramatisering. Der sluttes af med, at eleverne viser stykkerne for hinanden.

Der gives et oplæg til følgende 3 stykker:

Gården
Her regerer husfruen over børn, tjenestefolk, smeden og trælle. Vi møder gårdens beboere i færd med deres daglige sysler: grutte korn, lave slyngede bånd, feje, vogte dyrene, smede osv. Pludselig brydes den daglige trummerum ved, at hyrden fortæller, at et fjendtligt vikingeskib er på vej ind mod kysten. Hvad skal de gøre?

Handelspladsen
Håndværkerne faldbyder deres varer i rosende toner. Konerne går rundt og tinger om kvalitet og pris. De køber måske noget og betaler med sølvmønter fra pungen eller brudsølv fra halskæderne. En købmand forsøger at komme af med en træl, og han lovpriser hans/hendes kvaliteter. Et par munke, der forgæves har prøvet at omvende folk fra asetroen til den nye tro kristendommen, bryder ind, fordi slaveri er mod Guds vilje. Ender det med at munkene frikøber trællen?

Skibet
Et skib er på vej over Nordsøen mod England. Om bord på skibet er der udover den faste besætning af søfolk og krigere et par købmænd og nogle kvinder, der er på vej vestover til deres mænd, der har bosat sig i England. De er altså udvandrerkvinder. Pludselig råber rorgængeren, at han har fået øje på et stort kloster inde på land. Skal man give efter for trangen til et måske let bytte og få stor rigdom. Eller skal man holde på det sikre og drage videre i fred, for man kunne jo blive slået ihjel eller selv miste sin ejendom. Hvad gør man?

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven har viden om historiske perioders tidsmæssige placering
Eleven har viden om fællesskaber før og nu
Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu
Eleven har viden om samspil mellem aspekter fra dansk og international historie
Eleven har viden om begivenheders forudsætninger, forløb og følger
Eleven kan opstille historiske scenarier for at få indsigt i samfundsforhold i fortiden
Eleven har viden om kriterier for valg af historiske scenarier
Eleven kan konstruere historiske fortællinger

Kristendomskundskab:
Eleven har viden om religioners og livsopfattelsers betydning for grundlæggende spørgsmål om tilværelsen
Eleven har viden om forudsætninger for trosvalg og tydning af tilværelsen
Eleven har viden om centrale begivenheder i kristendommens historie med særlig vægt på danske forhold

Praktisk:
Varighed: 3 timer. Kan bookes mandage, tirsdage, onsdage og torsdage kl. 9-14, i perioden uge 11 – uge 41.
Af hensyn til vejret, dragter og børnenes koncentration finder rollespillene kun sted i sommerhalvåret.
Pris: 1000 kr. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune og Lejre Kommune

Book undervisningsforløbet på:
E: booking@romu.dk
T: 5170 7071

OLDTIDSRÆS / 4. - 9. klasse
Trin: Fra 4. klasse. Fag: Historie og idræt.

Beskrivelse:
Formålet er at give eleverne et overblik over deres lokalsamfund med udgangspunkt i oldtidsfund. Forløbet foregår som et stjerneløb med stor aktivitet og høj puls. Afslutningsvis er der pointgivning, hvor de(t) bedste hold præmieres.

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven har viden om historiske perioders tidsmæssige placering
Eleven har viden om principper for inddeling af historien
Eleven kan bruge kildekritiske begreber i arbejdet med historiske spor, medier og andre udtryksformer
Eleven har viden om identifikation af historiske spor i lokalområdet

Idræt:
Eleven kan respektere regler og aftaler for idrætsaktiviteter
Eleven har viden om tabe- og vindereaktioner

Praktisk::
Varighed: 3 timer. Kan bookes mandage, tirsdage, onsdage og torsdag kl. 9-14, i perioden uge 11 til 41.
Pris: 1000 kr. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune samt Folkeskoler fra Lejre Kommune

Book undervisningsforløbet på:
E: booking@romu.dk
T: 5170 7071

MIDDELALDERROLLESPIL / 4. - 6. klasse
Trin: 4.-6. klasse. Fag: Historie og kristendomskundskab

Beskrivelse
Med udgangspunkt i tiden omkring Svend, Knud og Valdemar laver eleverne to små rollespil. Inden besøget skal klassen have forberedt sig med oplæggende, der kan downloades herunder. På museet uddeles dragter og rekvisitter, og til sidst optræder eleverne for hinanden.

Knud den Hellige
Stykket handler om Kong Knud, der i et forsøg på at styrke kongemagten og udvide riget rager uklar med nogle jyske høvdinge, som til sidst dræber ham i Skt. Albani Kirke i Odense. Download oplægget. så I er forberedte hjemmefra:

Mordet på Knud den Hellige (pdf)

Mordet i Haraldsted Skov
Stykket handler om misundelse, magtkamp og drab. Det ender med et mord i Haraldsted Skov, som sender danskerne ud i en opslidende og blodig borgerkrig. Download oplægget. så I er forberedte hjemmefra:

Mordet i Haraldsted Skov (pdf)

Blodgildet i Roskilde
I et forsøg på at bilægge stridighederne deles landet endnu engang mellem Kong Svend, Kong Knud og Kong Valdemar. Ved en fest i Roskilde skulle uenighederne fjernes helt, men i stedet benytter Kong Svend sig af lejligheden til at få ryddet konkurrenterne af vejen. Download oplægget. så I er forberedte hjemmefra:

Blodgildet i Roskilde (pdf) Forslag til dagsprogram (pdf)

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven har viden om principper for inddeling af historien
Eleven har viden om historiske perioders tidsmæssige placering
Eleven har viden om magtforhold og samfundsstrukturer før og nu
Eleven kan opstille historiske scenarier for at få indsigt i samfundsforhold i fortiden
Eleven kan konstruere historiske fortællinger

Kristendomskundskab:
Eleven har viden om centrale begivenheder i kristendommens historie, med særlig vægt på danske forhold
Eleven har viden om centrale kristne grundbegreber

Praktisk:
Varighed: 3 timer. Kan bookes mandage, tirsdage, onsdage og torsdage kl. 9-14, i perioden uge 11 – uge 41.
Af hensyn til vejret, dragter og børnenes koncentration finder rollespillene kun sted i sommerhalvåret.
Pris: 1000. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune og Lejre Kommune

Book undervisningsforløbet på:
E: booking@romu.dk
T: 5170 7071

KAREN JØRGENSDATTER – EN RETSAG FRA NEDER DRÅBY 1764 / 7. - 10. klasse
Trin: Fra 7. klasse. Fag: Historie, dansk, kristendomskundskab og samfundsfag

Klassen får før besøget på Frederiksunds Museum oplæg til 14 dages undervisning i fagene historie, dansk, kristendom og samfundsfag. Her får de en grundig indføring i sagen om Karen Jørgensdatter og de emner, sagen omhandler f.eks. skiftende tiders retsopfattelse, bøndernes vilkår under stavnsbåndet og kirkens syn på skyld og straf. Undervisningsmaterialet er omfattende og gennemarbejdet med fokus på faglig læsning bl.a. med forskellige notatteknikker og på Cooperative learning. Dette forløb kulminerer med et besøg på Frederikssund Museum, hvor eleverne udklædt skal komme helt tæt på personernes tankegang og dramatisere sig igennem retssagen.

Download oplæg til undervisningsforløb

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven har viden om magtforhold og samfundsstrukturer før og nu
Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt
Eleven har viden om historisk udvikling
Eleven har viden om udarbejdelse af historiske problemstillinger
Eleven har viden om kildekritiske begreber
Eleven har viden om komplekse fagord og begreber samt historiske kilders formål og struktur
Eleven har viden om elementer, der indgår i historiske scenarier
Eleven har viden om sammenhænge mellem fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og fremtidsforventninger
Eleven kan redegøre for brug af fortiden i argumentation og handling

Kristendomskundskab:
Eleven har viden om etik og moralsk praksis i et mellemmenneskeligt perspektiv
Eleven har viden om centrale kristne grundbegreber og værdierne bag

Samfundsfag:
Eleven har viden om demokrati og retsstat, fx grundloven
Eleven har viden om social differentiering
Eleven har viden om kultur og kulturbegreber

Dansk:
Eleven kan bruge kropssprog og stemme tilpasset kommunikationssituationen
Eleven har viden om metoder til at sætte tekster i relation til aktuelle problemstillinger
Eleven har viden om sammenhæng mellem situation, kultur og sprog

Praktisk::
Varighed: 3 timer. Kan kun bookes torsdage kl. 9-14. Dog ikke i perioderne uge 2 – 10 samt uge 43 – 45.
Pris: 1000 kr. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune

Book undervisningsforløbet på:
E: booking@romu.dk
T: 5170 7071

STORMFLOD – ET DILEMMASPIL / 7. - 10. klasse
Trin: 7.-10. klasse. Fag: Historie, samfundsfag suppleret med geografi, dansk og matematik

Beskrivelse:
I et land som Danmark uden de store naturkatastrofer er orkaner og stormfloder vel det, der kommer nærmest. Der kan opstå skader for mange millioner, folk må flygte fra deres hjem og store områder står pludselig uden strøm. Der må indsættes redningsmandskab med store maskiner, medierne rapporterer direkte og både lokale og landspolitikere ved, at de kan blive stillet til regnskab for, hvad de har gjort og specielt ikke gjort for at forhindre katastrofen.

Det er dette scenarie, der danner grundlaget for det dilemmaspil, I skal spille. Her vil klassen blive inddelt i 6 forskellige interessegrupper, og en repræsentant fra hver gruppe skal deltage i et borgermøde og fremføre netop jeres vinkel på sagen. Under borgermødet vil repræsentanten få brug for hjælp fra de øvrige i gruppen.

Gennem dette dilemmaspil får eleverne viden om stormfloder og indsigt i de politiske, økonomiske og mediemæssige problemstillinger i forbindelse med disse.

Til undervisningsforløbet er der udviklet et materiale om stormfloder, som kan bruges før og efter besøget på museet. Materialet kan downloades herunder:

Download undervisningsmateriale

Download udvidet lærervejledning

Fælles mål:
Historie – kompetencemål: Historiebrug
Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.
Eleven kan redegøre for brugen af fortiden i argumentation og handling.
Eleven kan redegøre for sammenhænge mellem fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og fremtidsforventninger.

Samfundsfag – kompetencemål: Politik
Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger.
Samfundsfag – kompetencemål: Økonomi
Eleven kan tage stilling til økonomiske problemstillinger og handle i forhold til egen økonomi og samfundsøkonomien.

Faglige læringsmål:
Historie:
Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie.
Eleven kan fortælle om, hvordan forskellige grupper bruger historien til bestemte formål.
Eleven kan fortælle om brug af historie i forskellige medier

Samfundsfag:
Eleven opnår en forståelse af hvordan forskellige aktører kan bruge forskellige medier til at påvirke den politiske dagsorden og beslutninger.
Eleven opnår en forståelse af sammenhænge mellem privatøkonomi og samfundsøkonomi.
Eleven får en forståelse af hvordan beslutninger kan påvirke henholdsvis privatøkonomien og samfundsøkonomien.
Eleven får indsigt i en demokratisk proces og hvordan en politisk debat foregår.

Praktisk::
Varighed: 3 timer. Kan kun bookes torsdage kl. 9-14. Dog ikke i perioderne uge 2 – 10 samt uge 43 – 45.
Pris: 1000 Kr. Gratis for folkeskoler i Frederikssund og Lejre Kommune jf. aftale om gratis undervisning

Book undervisningsforløbet på:
E: booking@romu.dk
T: 5170 7071

En del af ROMU
Undervisningen på Lejre Museum tilrettelægges og formidles af museumskoncernen ROMU´s skoletjeneste. Skoletjenesten varetager endvidere undervisningen på flere museer i Roskilde, Lejre og Frederikssund Kommune. På disse besøgssteder er der også mulighed for at booke spændende og lærerige undervisningsforløb. Læs om disse her:

Roskilde Museum – RAGNAROCK – Lejre Museum – Tadre Mølle – Sankt Laurentius – Lützhøfts Købmandsgård – Roskilde Domkirke

Læs mere om ROMUs skoletjeneste her

Til top
post-37

Skipperskole…

BEGIVENHED

På Færgegården. Ohøj! Kom og brug en dag i sommerferien med udsigt over fjorden, når Frederikssund Museum, Færgegården, inviterer børn og deres voksne til en dag på Skipperskolen.
Her kan børnene prøve kræfter med sømandslivet, og museets dygtige skipperlærere vil fortælle maritim historie om søfarer, matroser og sejlere, mens børnene binder knob, bygger både og finder deres indre skipper frem.
Der vil være rig mulighed for at opleve museets udstilling ”menneske og fjord”, der fortæller den berigende historie om det særlige bånd mellem fjorden og de mennesker, der har levet ved den – fx mellem skipper og hav!
Mød en bådebygger
Nogle af dagene kan du oven i købet møde museets egen bådebygger, Lasse Vestergård, og blive klogere på, hvordan man byggede joller og sejlede dem.
Museet har nogle fantastiske, gamle fjordjoller som en del af samlingen af historiske genstande. De sejlede engang på Roskilde fjord og blev måske brugt af en fisker så gæv som dig! Nu bliver de passet og plejet af Lasse. Hør ham fortælle og mærk duften af frisk træ, når vi 10. -12. juli holder åbent i bådebyggerens værksted.
Tid, pris, sted:
3.-5. og 10.-12. juli, alle dage kl. 10-14
(Bådebyggerens værksted er åbent 10.-12. juli kl. 10-14)
Alm. entré. Voksne: 50 kr. Børn og unge under 18 år: Gratis.
Frederikssund Museum, Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris

post-1307

Barndom på Sct. Hans

BEGIVENHED

Hør om livet som lægesøn på Sct. Hans i 1950érne. I 1950érne boede der 2000 patienter på Sct. Hans – og lige så mange ansatte. Gå en tur på Sct. Hans med turleder, Karsten Munkvad, som voksede op som lægesøn på hospitalet i 1950érne.

Praktisk
21. juli fra 10.00 – 12.00.
Mødested: Cafeen Sct. Hans Have.
Turleder: Karsten Munkvad.
Pris: 50 kr. pr. person. Billetter købes på billetto.dk
Begrænset antal billetter
Bag turen står: Sct. Hans Museum og Nationalpark Skjoldungernes Land.

Husk
Gode sko og tøj efter vejret.
Parkering på hospitalets område.

post-373

MUSEETS VENNER

BEGIVENHED

Færgegårdens Venner er støtteforeningen for Frederikssund Museum. Foreningen arbejder for at skabe et levende kulturmiljø på museet til glæde for egnens beboere. Dette gøres blandt andet gennem afholdelse af en række aktiviteter på museet i årets løb, samt ved praktisk arbejde ved afholdelse af museale arrangementer.

Havelauget:
Udover ovenstående har Færgegårdens Venner også et havelaug, der hjælpe til med at holde museets store haveanlæg. Havearkitekt Mette Rønne står i spidsen for lauget. Du kan kontkate Mette på T 4752 2481 eller E haven@fgven.dk

Praktisk:
Skulle du havde lyst til at støtte dit lokale museum, så meld dig ind i Færgegårdens Venner. Dette gøres ved at at indbetale 100 kroner (et års medlemsskab for en husstand) på reg. nr. 2670 og kontonummer 8974 161 762. Husk at skrive telefonnummer, mailadresse og navn.

post-1304

BUTIK

BEGIVENHED

Tid til en kop kaffe og en is!
Slut dit besøg på Frederikssund Museum af i museets skønne museumsbutik
I butikken finder du et varieret og spændende udvalg af varer med tilknytning til Roskilde fjord. Mange af varerne kommer med en lille historie tilknyttet. Billetter til museets udstilling samt til arrangementer købes i museumsbutikken.

Butikken tilbyder også muligheden for at stille tørsten og den søde tand. Vi sælger kaffe, te, juice og sodavand samt Hansen’s Is og chokolade. I sommerhalvåret kan du nyde dine køb og solens stråler i vores udendørs cafemøbler.

Det er ganske gratis at besøge museets butik

Har du spørgsmål til butikken, er du velkommen til at ringe til museumsbutikken på:
T 4631 8150

Lukket – grundet udstillingsombygning