UNDERVISNING

Kom tæt på din historie

Til Forsiden

Vi tilbyder

Vi er en meningsfuld samarbejdspartner for dig, der er lærer i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Vores undervisere tager afsæt i elevernes egen dagligdag, tanker og refleksioner om fortid, nutid og fremtid. Et undervisningsforløb på Frederikssund Museum, Færgegården giver eleverne en oplevelse, som er forankret i høj faglighed og samtidig er så konkret, at eleverne får en fornemmelse af selv at være en del af historien.

Book undervisningsforløb på 

T: 51 70 70 71 / mandag-fredag 9.00-15.00
E: booking@romu.dk
Bestil gerne i god tid.

Information om aftale vedrørende gratis undervisning

I henhold til aftale mellem Roskilde Kommune og ROMU tilbydes folkeskoler i Roskilde Kommune gratis undervisning tirsdag til torsdag i tidsrummet kl. 9-14 på ROMUs besøgssteder Roskilde Museum, RAGNAROCK, Domkirkemuseet, Sankt Laurentius, Lützhøfts Købmandsgård samt Lejre Museum. Endvidere tilbydes folkeskoler i Roskilde Kommune gratis undervisning på Tadre Mølle tirsdage og onsdage i sæsonen. 

I henhold til aftale mellem Lejre Kommune og ROMU tilbydes folkeskoler i Lejre Kommune gratis undervisning tirsdag til torsdag i tidsrummet kl. 9-14, på ROMUs besøgssteder Roskilde Museum, Lejre Museum, Frederikssund Museum, RAGNAROCK, Domkirkemuseet, Sankt Laurentius samt Lützhøfts Købmandsgård. Endvidere tilbydes folkeskoler i Lejre Kommune gratis undervisning på Tadre Mølle tirsdage og onsdage i sæsonen.

I henhold til aftale mellem Frederikssund Kommune og ROMU tilbydes folkeskoler i Frederikssund Kommune gratis undervisning mandag til torsdag i tidsrummet kl. 9-14, på ROMUs besøgssteder Roskilde Museum, Lejre Museum, Frederikssund Museum, RAGNAROCK, Sankt Laurentius, Domkirkemuseet samt Lützhøfts Købmandsgård. Endvidere tilbydes folkeskoler i Frederikssund Kommune gratis undervisning på Tadre Mølle tirsdage og onsdage i sæsonen.

OLDTIDSMAD

Trin: 0. – 9 klasse. Fag: Historie og hjemkundskab

Beskrivelse:
I løbet af dagen tilberedes suppe, brød, smør og ost på oldtidsfacon ved bålet. Eleverne får et indblik i tidsforbrug, simple redskaber og processer i madlavning. Undervejs taler vi om, hvorfra vi har vores viden om oldtidens mad.

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven kan placere historiske perioder i kronologisk sammenhæng
Eleven får viden om livsgrundlag og produktion før og nu
Eleven opnår viden om historien gennem brug af historiske scenarier

Madkundskab:
Eleven får  viden om grundmetoder og teknikker i madlavning
Eleven får viden om mad- og måltidskulturer

Praktisk:
Varighed: 4 timer. Kan bookes mandage, tirsdage, onsdage og torsdage kl. 9-14, i perioden uge 11 – uge 41.
Pris: 1200 kr. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune og Lejre Kommune

Download oplæg til undervisningsforløb (pdf)

Download oplæg til undervisningsforløb (word)

OLDTIDSRÆS FOR DE SMÅ

Trin: 0-3. klasse. Fag: Historie og idræt.

Beskrivelse
Formålet er, at eleverne får en begyndende fornemmelse for, at “gamle dage” kan deles op i forskellige perioder. Forløbet foregår som et stjerneløb, hvor eleverne skal gennemføre forskellige opgaver i grupper, f.eks. gå på stylter eller kaste med hestesko. De skal gætte genstande gemt som poster i vores dejlige udeområde og prøve at orientere sig på et kort. Der er stor aktivitet og præmier til de bedste hold.

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven kan placere elementer fra historien tidsmæssigt i forhold til hinanden
Eleven kan bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden

Idræt:
Eleven kan respektere regler og aftaler for idrætsaktiviteter

Praktisk::
Varighed: 3 timer. Kan bookes mandage, tirsdage, onsdage og torsdag kl. 9-14, i perioden uge 11 – uge 41.
Pris: 1000 Kr. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune samt Lejre Kommune

LEGE I GAMLE DAGE

Trin: 0.-3. klasse. Fag: Historie og idræt

Beskrivelse:
Eleverne får et lille oplæg og skal derefter selv afprøve forskellige lege fra gamle dage.
Undervejs taler vi om forskelle på lege før og nu samt baggrunden for disse forskelle (såsom materiel og teknologisk udvikling). Hvis der er tid, kan børnene selv fremstille et primitivt legeredskab efter vores instruktion.

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven kan sammenligne tidlige tiders familie, slægt og fællesskaber med eget liv.
Eleven kan beskrive ændringer i livsgrundlag og produktion
Eleven kan opnå viden om historie gennem brug af historiske scenarier

Idræt:
Eleven kan respektere regler og aftaler for idrætsaktiviteter
Eleven har viden om variationer inden for løb, spring, kast

Praktisk:
Varighed: 3 timer. Kan bookes mandage, tirsdage, onsdage og torsdage kl. 9-14, i perioden uge 11 – uge 41.
Pris: 1000 kr. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune og Lejre Kommune

HØSTFORLØB

Trin: 2. – 9. klasse. Fag: Historie

NB: VI GØR OPMÆRKSOM PÅ, AT FORLØBET ER FULDT BOOKET FOR 2018.

Beskrivelse:
Forløbet er en blanding af fortællinger om traditioner i forbindelse med høsten i gamle dage og praktiske opgaver, hvor eleverne høster korn med segl og binder neg. ”Hjemme” på gården tærskes kornet med plejl, kornet gruttes, og der bages små brød af dejen.

Inden og efter besøget på museet kan I på skolen med fordel bruge Dansk Landbrugsmuseums undervisningsmateriale om “Korn”. Der er materiale med opgaver til fri download til alle trin. Du finder materialet på: intra.cat.dk. Vær opmærksom på, at du skal have Twitter, Facebook eller Google+ konto eller oprette en ISSUU-konto for at kunne downloade.

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven kan placere elementer fra historien tidsmæssigt i forhold til hinanden
Eleven kan sammenligne tidlige tiders familie, slægt og fællesskaber med eget liv
Eleven får  viden om livsgrundlag og produktion før og nu
Eleven opnår viden om historie gennem brug af historiske scenarier

Praktisk:
Varighed: 4 timer. Kan bookes mandage og torsdage i perioden 14. august til 7. september, 2018 kl. 9-14.
Pris: 1200 kr. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune

JÆGERSTENALDEREN

Trin: 3. Klasse. Fag: Historie og billedkunst

Beskrivelse:
Klassen lever sig ind i forholdene i slutningen af jægerstenalderen. Det meste af dagen foregår på stenalderøen, hvor der er rekonstrueret en hytte fra ertebølletiden. Man kan sejle en tur i stammebådene i det lave vand rundt om øen, lave et lerkar, fremstille buer og pile og lave suppe over bål.

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven har viden om fællesskaber før og nu
Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu
Eleven har viden om historiske perioders tidsmæssige placering
Eleven har viden om principper for inddeling af historien
Eleven kan opnå viden om historie gennem brug af historiske scenarier
Eleven kan konstruere historiske fortællinger

Billedkunst:
Eleven kan fremstille rumlige konstruktioner

Praktisk:
Varighed: 4 timer. Kan bookes mandage kl. 9-14, i perioden uge 11 – uge 41.
Pris: 1200 kr. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune

Download oplæg til undervisningsforløb 

Download “Sikker sejlads med museet” (pdf)

HELLERISTNINGER I BRONZEALDEREN

Trin: 3. – 9. klasse. Fag: Historie, kristendomskundskab og billedkunst

Beskrivelse:
Med udgangspunkt i Frederikssund Museums egne helleristninger får eleverne viden om helleristninger og om tiden, de er ristet i. Derefter skal de selv fremstille deres egen lille helleristning i gasbeton ud fra valgfrie oplæg. Der kan ridses flotte skibe, mennesker med økser, lurer eller enkle soltegn.

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu
Eleven kan placere historiske perioder i absolut kronologisk sammenhæng
Eleven har viden om identifikation af historiske spor i lokalområdet

Kristendomskundskab:
Eleven har viden om forudsætninger for trosvalg og tydning af tilværelsen

Billedkunst:
Eleven har viden om materialers anvendelses- og udtryksmuligheder
Eleven har viden om visuelle symbolers betydning

Praktisk:
Varighed: 3 timer. Kan bookes mandage og torsdage kl. 9-14. Dog ikke i perioderne uge 2 – 10 samt uge 43 – 45.
Pris: 1000 kr. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune

FJORDMAD

Trin: 3.-6. klasse. Fag: Historie og madkundskab

Beskrivelse:
Hvordan kan vi egentlig vide, hvad jægerstenalderens mennesker har spist og drukket, og hvordan man har tilberedt maden? Omkring Roskilde Fjord har man fundet over 150 bopladser fra jægerstenalderen og ved at studere disse og blandt andet undersøge grave og fund fra ofringer kan man få en god ide om, hvad jægerstenalder mennesket spiste og drak. Jægerfolkets menu var sammensat af forskellige arter af dyr fra både land og vand, men også af planter, urter, bær og svampe. En stor del af året boede man ved havet, fjorden eller søer, alt efter hvor de eftertragtede byttedyr, planter og frugter var.

I løbet af dagen får eleverne et indblik i madens vej fra jord og fjord til bord, da vi sammen tilbereder en fiske-/skaldyrssuppe på oldtidsfacon ved bålet. Eleverne får et indblik i tidsforbrug, simple redskaber og processer i madlavning. Undervejs taler vi om, hvorfra vi har vores viden om oldtidens mad.

Til undervisningsforløbet på museet er der udviklet et materiale, som kan anvendes før og efter museumsbesøget. Materialet kan downloades herunder

Download materiale til undervisningsforløb

Fælles mål:
Historie – kompetencemål: kronologi
Eleven kan placere historiske perioder i absolut kronologisk sammenhæng
Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu.
Eleven kan opnå viden om historie gennem brug af historiske scenarier.

Madkundskab – kompetencemål: 
Eleven kan anvende madlavningsteknikker og omsætte ideer i madlavningen
Eleven har viden om grundmetoder og teknikker i madlavning.
Eleven har viden om mad- og måltidskulturer
Eleven har viden om madens vej fra jord til bord.

Faglige læringsmål:
Historie:
Eleven kan fortælle om, hvad mennesker i jægerstenalderen spiste og drak.
Eleven får viden om livsbetingelser i jægerstenalderen
Eleven afprøver hvordan mennesker i jægerstenalderen samlede og tilberedte mad.
Eleven afprøver, hvordan det var at lave mad over bål.

Madkundskab:
Eleven prøver at genskabe fortidens madtilberedning
Eleven bruger fortidens redskaber
Eleven sammensætter en suppe udfra fortidens ingredienser.
Eleven får kendskab til madens vej fra jord til bord og fra fjord til bord.

Praktisk::
Varighed: 3 timer. Kan kun bookes mandage kl. 9-14, i perioden uge 11 – uge 41.
Pris: 1000 kr. Gratis for folkeskoler i Frederikssund og Lejre Kommune jf. aftale om gratis undervisning

KANNIBALER OG SUMPSKILDPADDER

Trin: Børnehaveklasse – 3. klasse. Fag: Børnehaveklasse, Dansk og Historie

Beskrivelse:
Hvorfor er arkæologer så interesseret i affald og skrald? Ofrede man virkelig mennesker i oldtiden? Hvad betyder tegnene på stenene? og spiste man virkelig sumpskildpadder og mennesker i oldtiden? Det er nogle af de spørgsmål som vi kommer ind på i rundvisningen ”Museet i børnehøjde” på Frederikssund Museum.

Med genstande, som man gerne må røre ved og med fortællinger om kannibaler, ofringer og sumpskildpadder og en sand røverhistorie dykker vi ned i historien. Formålet med rundvisningen er at eleverne med alle sanser og kroppen får en oplevelse af kulturhistorien i deres lokalområde.

Rundvisningen starter i udstillingen, hvorefter vi går i værkstedet og laver aftryk af håndtegnssten og laver vores egne perler ligesom de gjorde i vikingetiden.

Praktisk::
Varighed: 1½ time. 
Pris: 800 kr. Gratis for skoler i Frederikssund Kommune og Lejre Kommune jf. aftale om gratis undervisning.
Kan bookes mandage, tirsdage, onsdage og torsdage fra 1. september 2018.

Download lærervejledning

METAL I MIDDELALDEREN

Trin: Fra 4. klasse. Fag: Historie, sløjd og billedkunst

Beskrivelse:
Eleverne får en viden om brugen af metal i middelalderen ved selv at fremstille hængekors, små våbenskjolde, beslag og mønter i middelalderstil.

Download oplæg til undervisningsforløb

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven har viden om historiske perioders tidsmæssige placering
Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu
Eleven har viden om principper for inddeling af historien

Billedkunst:
Eleven har viden om materialers anvendelses- og udtryksmuligheder

Håndværk og design:
Eleven har viden om skitsers formål og struktur
Eleven har viden om grundlæggende håndværktøjer og redskaber
Eleven har viden om materialers forarbejdningsmuligheder

Praktisk::
Varighed: 3 timer. Kan bookes mandage og torsdage kl. 9-14. Dog ikke i perioderne uge 2 til 10 samt uge 43 til 45.
Pris: 1000 Kr. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune

OLDTIDSRÆS

Trin: 4. – 9. klasse. Fag: Historie og idræt.

Beskrivelse:
Formålet er at give eleverne et overblik over deres lokalsamfund med udgangspunkt i oldtidsfund. Forløbet foregår som et stjerneløb med stor aktivitet og høj puls. Afslutningsvis er der pointgivning, hvor de(t) bedste hold præmieres.

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven har viden om historiske perioders tidsmæssige placering
Eleven har viden om principper for inddeling af historien
Eleven kan bruge kildekritiske begreber i arbejdet med historiske spor, medier og andre udtryksformer
Eleven har viden om identifikation af historiske spor i lokalområdet

Idræt:
Eleven kan respektere regler og aftaler for idrætsaktiviteter
Eleven har viden om tabe- og vindereaktioner

Praktisk::
Varighed: 3 timer. Kan bookes mandage, tirsdage, onsdage og torsdag kl. 9-14, i perioden uge 11 til 41.
Pris: 1000 kr. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune samt Folkeskoler fra Lejre Kommune

VIKINGEROLLESPIL

Trin: 4. – 5. klasse. Fag: Historie og kristendomskundskab

Beskrivelse:
Besøget starter i museets vikingeafdeling, hvor der fortælles om vikingetiden med baggrund i de lokale fund. Her lægges også op til de tre teaterstykker, som omhandler gården, handelspladsen og skibet. Eleverne kommer ud, får tøj og rekvisitter og et oplæg til deres dramatisering. Der sluttes af med, at eleverne viser stykkerne for hinanden.

Der gives et oplæg til følgende 3 stykker:

Gården
Her regerer husfruen over børn, tjenestefolk, smeden og trælle. Vi møder gårdens beboere i færd med deres daglige sysler: grutte korn, lave slyngede bånd, feje, vogte dyrene, smede osv. Pludselig brydes den daglige trummerum ved, at hyrden fortæller, at et fjendtligt vikingeskib er på vej ind mod kysten. Hvad skal de gøre?

Handelspladsen
Håndværkerne faldbyder deres varer i rosende toner. Konerne går rundt og tinger om kvalitet og pris. De køber måske noget og betaler med sølvmønter fra pungen eller brudsølv fra halskæderne. En købmand forsøger at komme af med en træl, og han lovpriser hans/hendes kvaliteter. Et par munke, der forgæves har prøvet at omvende folk fra asetroen til den nye tro kristendommen, bryder ind, fordi slaveri er mod Guds vilje. Ender det med at munkene frikøber trællen?

Skibet
Et skib er på vej over Nordsøen mod England. Om bord på skibet er der udover den faste besætning af søfolk og krigere et par købmænd og nogle kvinder, der er på vej vestover til deres mænd, der har bosat sig i England. De er altså udvandrerkvinder. Pludselig råber rorgængeren, at han har fået øje på et stort kloster inde på land. Skal man give efter for trangen til et måske let bytte og få stor rigdom. Eller skal man holde på det sikre og drage videre i fred, for man kunne jo blive slået ihjel eller selv miste sin ejendom. Hvad gør man?

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven har viden om historiske perioders tidsmæssige placering
Eleven har viden om fællesskaber før og nu
Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu
Eleven har viden om samspil mellem aspekter fra dansk og international historie
Eleven har viden om begivenheders forudsætninger, forløb og følger
Eleven kan opstille historiske scenarier for at få indsigt i samfundsforhold i fortiden
Eleven har viden om kriterier for valg af historiske scenarier
Eleven kan konstruere historiske fortællinger

Kristendomskundskab:
Eleven har viden om religioners og livsopfattelsers betydning for grundlæggende spørgsmål om tilværelsen
Eleven har viden om forudsætninger for trosvalg og tydning af tilværelsen
Eleven har viden om centrale begivenheder i kristendommens historie med særlig vægt på danske forhold

Praktisk:
Varighed: 3 timer. Kan bookes mandage, tirsdage, onsdage og torsdage kl. 9-14, i perioden uge 11 – uge 41.
Af hensyn til vejret, dragter og børnenes koncentration finder rollespillene kun sted i sommerhalvåret.
Pris: 1000 kr. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune og Lejre Kommune

MIDDELALDERROLLESPIL

Trin: 4.-6. klasse. Fag: Historie og kristendomskundskab

Beskrivelse
Med udgangspunkt i tiden omkring Svend, Knud og Valdemar laver eleverne to små rollespil. Inden besøget skal klassen have forberedt sig med oplæggende, der kan downloades herunder. På museet uddeles dragter og rekvisitter, og til sidst optræder eleverne for hinanden.

Knud den Hellige
Stykket handler om Kong Knud, der i et forsøg på at styrke kongemagten og udvide riget rager uklar med nogle jyske høvdinge, som til sidst dræber ham i Skt. Albani Kirke i Odense. Download oplægget. så I er forberedte hjemmefra:

Mordet på Knud den Hellige (pdf)

Mordet i Haraldsted Skov
Stykket handler om misundelse, magtkamp og drab. Det ender med et mord i Haraldsted Skov, som sender danskerne ud i en opslidende og blodig borgerkrig. Download oplægget. så I er forberedte hjemmefra:

Mordet i Haraldsted Skov (pdf)

Blodgildet i Roskilde
I et forsøg på at bilægge stridighederne deles landet endnu engang mellem Kong Svend, Kong Knud og Kong Valdemar. Ved en fest i Roskilde skulle uenighederne fjernes helt, men i stedet benytter Kong Svend sig af lejligheden til at få ryddet konkurrenterne af vejen. Download oplægget. så I er forberedte hjemmefra:

Blodgildet i Roskilde (pdf) Forslag til dagsprogram (pdf)

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven har viden om principper for inddeling af historien
Eleven har viden om historiske perioders tidsmæssige placering
Eleven har viden om magtforhold og samfundsstrukturer før og nu
Eleven kan opstille historiske scenarier for at få indsigt i samfundsforhold i fortiden
Eleven kan konstruere historiske fortællinger

Kristendomskundskab:
Eleven har viden om centrale begivenheder i kristendommens historie, med særlig vægt på danske forhold
Eleven har viden om centrale kristne grundbegreber

Praktisk:
Varighed: 3 timer. Kan bookes mandage, tirsdage, onsdage og torsdage kl. 9-14, i perioden uge 11 – uge 41.
Af hensyn til vejret, dragter og børnenes koncentration finder rollespillene kun sted i sommerhalvåret.
Pris: 1000. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune og Lejre Kommune

KAREN JØRGENSDATTER – EN RETSAG FRA NEDER DRÅBY 1764

Trin: Fra 7. klasse. Fag: Historie, dansk, kristendomskundskab og samfundsfag

Klassen får før besøget på Frederiksunds Museum oplæg til 14 dages undervisning i fagene historie, dansk, kristendom og samfundsfag. Her får de en grundig indføring i sagen om Karen Jørgensdatter og de emner, sagen omhandler f.eks. skiftende tiders retsopfattelse, bøndernes vilkår under stavnsbåndet og kirkens syn på skyld og straf. Undervisningsmaterialet er omfattende og gennemarbejdet med fokus på faglig læsning bl.a. med forskellige notatteknikker og på Cooperative learning. Dette forløb kulminerer med et besøg på Frederikssund Museum, hvor eleverne udklædt skal komme helt tæt på personernes tankegang og dramatisere sig igennem retssagen.

Download oplæg til undervisningsforløb

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven har viden om magtforhold og samfundsstrukturer før og nu
Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt
Eleven har viden om historisk udvikling
Eleven har viden om udarbejdelse af historiske problemstillinger
Eleven har viden om kildekritiske begreber
Eleven har viden om komplekse fagord og begreber samt historiske kilders formål og struktur
Eleven har viden om elementer, der indgår i historiske scenarier
Eleven har viden om sammenhænge mellem fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og fremtidsforventninger
Eleven kan redegøre for brug af fortiden i argumentation og handling

Kristendomskundskab:
Eleven har viden om etik og moralsk praksis i et mellemmenneskeligt perspektiv
Eleven har viden om centrale kristne grundbegreber og værdierne bag

Samfundsfag:
Eleven har viden om demokrati og retsstat, fx grundloven
Eleven har viden om social differentiering
Eleven har viden om kultur og kulturbegreber

Dansk:
Eleven kan bruge kropssprog og stemme tilpasset kommunikationssituationen
Eleven har viden om metoder til at sætte tekster i relation til aktuelle problemstillinger
Eleven har viden om sammenhæng mellem situation, kultur og sprog

Praktisk::
Varighed: 3 timer. Kan kun bookes torsdage kl. 9-14. Dog ikke i perioderne uge 2 – 10 samt uge 43 – 45.
Pris: 1000 kr. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune

STORMFLOD – ET DILEMMASPIL

Trin: 7.-10. klasse. Fag: Historie, samfundsfag suppleret med geografi, dansk og matematik

Beskrivelse:
I et land som Danmark uden de store naturkatastrofer er orkaner og stormfloder vel det, der kommer nærmest. Der kan opstå skader for mange millioner, folk må flygte fra deres hjem og store områder står pludselig uden strøm. Der må indsættes redningsmandskab med store maskiner, medierne rapporterer direkte og både lokale og landspolitikere ved, at de kan blive stillet til regnskab for, hvad de har gjort og specielt ikke gjort for at forhindre katastrofen.

Det er dette scenarie, der danner grundlaget for det dilemmaspil, I skal spille. Her vil klassen blive inddelt i 6 forskellige interessegrupper, og en repræsentant fra hver gruppe skal deltage i et borgermøde og fremføre netop jeres vinkel på sagen. Under borgermødet vil repræsentanten få brug for hjælp fra de øvrige i gruppen.

Gennem dette dilemmaspil får eleverne viden om stormfloder og indsigt i de politiske, økonomiske og mediemæssige problemstillinger i forbindelse med disse.

Til undervisningsforløbet er der udviklet et materiale om stormfloder, som kan bruges før og efter besøget på museet. Materialet kan downloades herunder:

Download undervisningsmateriale

Download udvidet lærervejledning

Fælles mål:
Historie – kompetencemål: Historiebrug
Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.
Eleven kan redegøre for brugen af fortiden i argumentation og handling.
Eleven kan redegøre for sammenhænge mellem fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og fremtidsforventninger.

Samfundsfag – kompetencemål: Politik
Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger.
Samfundsfag – kompetencemål: Økonomi
Eleven kan tage stilling til økonomiske problemstillinger og handle i forhold til egen økonomi og samfundsøkonomien.

Faglige læringsmål:
Historie:
Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie.
Eleven kan fortælle om, hvordan forskellige grupper bruger historien til bestemte formål.
Eleven kan fortælle om brug af historie i forskellige medier

Samfundsfag:
Eleven opnår en forståelse af hvordan forskellige aktører kan bruge forskellige medier til at påvirke den politiske dagsorden og beslutninger.
Eleven opnår en forståelse af sammenhænge mellem privatøkonomi og samfundsøkonomi.
Eleven får en forståelse af hvordan beslutninger kan påvirke henholdsvis privatøkonomien og samfundsøkonomien.
Eleven får indsigt i en demokratisk proces og hvordan en politisk debat foregår.

Praktisk::
Varighed: 3 timer. Kan kun bookes torsdage kl. 9-14. Dog ikke i perioderne uge 2 – 10 samt uge 43 – 45.
Pris: 1000 Kr. Gratis for folkeskoler i Frederikssund og Lejre Kommune jf. aftale om gratis undervisning

JULESTUE

Trin: 1.-3. klasse. Fag: Historie og billedkunst

NB! VI GØR OPMÆRKSOM PÅ, AT DER IKKE ER FLERE LEDIGE PLADSER TIL FORLØBET, OG DERFOR IKKE KAN BOOKES 

Beskrivelse:
Eleverne hører om jul i “gamle dage”, hvor størstedelen af Danmarks befolkning boede i landsbyerne. Der fortælles om selvforsyning og om at bruge, hvad der var. Legetøj og slik sammenlignes dengang og i dag. Derefter binder eleverne deres egen halmdukke, som de kan klæde på som nisse, og dagen slutter med at hver elev får et glaseret æble.

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven har viden om fællesskaber før og nu
Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu

Billedkunst:
Eleven kan fremstille rumlige konstruktioner
Eleven har viden om sammenføjningsteknikker

Praktisk:
Varighed: 4 timer. Kan bookes mandage, tirsdage, onsdage og torsdage kl. 9-14, i perioden 19. november – 13. december 2018.
Pris: 1200. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune og Lejre Kommune

Kontakt booking

Roskilde Museum
Sankt Ols Stræde 3
4000 Roskilde

51 70 70 71
mandag-fredag 09.00 – 15.00

En del af ROMU
Undervisningen på Frederikssund Museum, Færgegården tilrettelægges og formidles af museumskoncernen ROMU´s skoletjeneste. Skoletjenesten varetager endvidere undervisningen på flere museer i Roskilde, Lejre og Frederikssund Kommune.

På disse besøgssteder er der også mulighed for at booke spændende og lærerige undervisningsforløb. Læs om disse her:

Roskilde Museum – RAGNAROCK – Lejre Museum – Tadre Mølle – Sankt Laurentius – Lützhøfts Købmandsgård – Roskilde Domkirke

Til top
post-2520

JUL PÅ FREDERIKSSUND MUSEUM, FÆRGEGÅRDEN

BEGIVENHED

I hele december måned sprede duften af gran, kanel og honningkager sig ved den gamle færgegård, når Frederikssund Museum fyrer op under julestemningen. Der findes mange gode steder, man kan tage hen for at stemme sindet til juletiden, men den gamle færgegård ved fjorden er nu et af de særligt velegnede. Her kan hele familien komme i ægte gammeldags julehumør.

Med juletræssalg, juleskattejagt, adventsbingo og gode gamle julerier inviterer Frederikssund Museum, Færgegården til julehygge i hele december. De fleste af aktiviteterne foregår på særlige weekenddage, mens juleskattejagten ’Krudt og kanel’ kan prøves alle dage i december inden for museets åbningstid. 

Se vores hyggelige juleprogram under billederne: 

Krudt og kanel – juleskattejagt for hele familien

Færgegårdens kokkepige har susende travlt op til jul. Hun steger, bager, brygger og koger så al den dejlige julemad kan være klar til juleaften. Men Færgegårdsnissen er på spil, og han er en rigtig drillenisse, som elsker fest og ballade! Han putter salt i kanelsukkeret, kommer krudt i karamellerne og hælder eddike i Færgemandens snaps, så grøden bliver salt, karamellerne springer i luften, og Færgemanden bliver sur på kokkepigen. Kan du hjælpe den stakkels kokkepige med at blive klar til jul? Du skal have madmod og alle sanser klar, når du skal snuse, føle og smage dig frem hvilke ting, der skal i den gode julemad.

Tid, pris og pris:
1. – 31. december
Børn indtil 18 år gratis, voksne betaler entré kr. 50,-
Frederikssund Museum, Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris

Adventsbingo på Færgegården: Andespil!

Mangler du at skaffe juleanden? Skal du forbi museet for at købe årets juletræ? Er du vild med julehygge? Så skal du helt sikkert med til adventsbingo på Færgegården! Vi har pyntet op til jul og der er fuld smæk på julehyggen. Musikken spiller, granet dufter, og lysene skinner som stjerner i mørket. Vi spiller af to omgange på disse udvalgte adventssøndage og fuld plade giver en frossen juleand. Undervejs spiller vi om gaver fra julens traditioner, som vores bingovært kan fortælle vidt og bredt om.

Tid, pris og sted
2. og 9. december, kl. 11 og 13
Gratis. Adgang til udstilling: Alm. entré
Frederikssund Museum, Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris

Julerier på Den Gamle Færgegård

Færgegårdens Venner og Frederikssund Museum byder indenfor til årets hyggeligste julearrangement den 15. og 16. december kl. 10.00 – 16.00. Kom i julestemning, når nisserne slår dørene op til færgegårdens juleværksteder, og byder alle børn indenfor til at flette, sy, save, klippe og klistre deres egen julepynt. Man kan blandt andet lave en smuk juledekoration af naturens materialer, dekorere et dejligt honningkagehjerte, bygge en ægte Færgelundsnisse, lave gammeldags nisser af langhalm og meget, meget mere.

Søndag kl. 12.30 spiller spiller Ian Price og blæserne fra Frederikssund Musikskole op til julestemning på museets gårdsplads. Hvis man vil høre en rigtig julehistorie fortæller Rose Fabeltante eventyrlige historier for børn og deres voksne søndag kl. 14.00 og 15.30. Alle børn og deres voksne er velkomne, og det er gratis for hele familien.

Tid, pris og sted
15. og 16. december, 10-16
Gratis
Frederikssund Museum, Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris

Salg af juletræerne ved spejderne

Køb byens flotteste juletræer hos spejderne fra Grevinde Danner Gruppen, der stiller op på museets gårdsplads og fylder haven med smukke grantræer. Skulle sulten melde sig, kan man også købe æbleskiver og varme drikke til at lunes sig på.

Tid, pris og sted
1+2., 8+9., 15+16. december, 10-16, samt hverdagene i uge 51 indtil udsolgt, 13-18
Frederikssund Museum, Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris

post-2520

JUL PÅ FREDERIKSSUND MUSEUM, FÆRGEGÅRDEN

BEGIVENHED

I hele december måned sprede duften af gran, kanel og honningkager sig ved den gamle færgegård, når Frederikssund Museum fyrer op under julestemningen. Der findes mange gode steder, man kan tage hen for at stemme sindet til juletiden, men den gamle færgegård ved fjorden er nu et af de særligt velegnede. Her kan hele familien komme i ægte gammeldags julehumør.

Med juletræssalg, juleskattejagt, adventsbingo og gode gamle julerier inviterer Frederikssund Museum, Færgegården til julehygge i hele december. De fleste af aktiviteterne foregår på særlige weekenddage, mens juleskattejagten ’Krudt og kanel’ kan prøves alle dage i december inden for museets åbningstid. 

Se vores hyggelige juleprogram under billederne: 

Krudt og kanel – juleskattejagt for hele familien

Færgegårdens kokkepige har susende travlt op til jul. Hun steger, bager, brygger og koger så al den dejlige julemad kan være klar til juleaften. Men Færgegårdsnissen er på spil, og han er en rigtig drillenisse, som elsker fest og ballade! Han putter salt i kanelsukkeret, kommer krudt i karamellerne og hælder eddike i Færgemandens snaps, så grøden bliver salt, karamellerne springer i luften, og Færgemanden bliver sur på kokkepigen. Kan du hjælpe den stakkels kokkepige med at blive klar til jul? Du skal have madmod og alle sanser klar, når du skal snuse, føle og smage dig frem hvilke ting, der skal i den gode julemad.

Tid, pris og pris:
1. – 31. december
Børn indtil 18 år gratis, voksne betaler entré kr. 50,-
Frederikssund Museum, Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris

Adventsbingo på Færgegården: Andespil!

Mangler du at skaffe juleanden? Skal du forbi museet for at købe årets juletræ? Er du vild med julehygge? Så skal du helt sikkert med til adventsbingo på Færgegården! Vi har pyntet op til jul og der er fuld smæk på julehyggen. Musikken spiller, granet dufter, og lysene skinner som stjerner i mørket. Vi spiller af to omgange på disse udvalgte adventssøndage og fuld plade giver en frossen juleand. Undervejs spiller vi om gaver fra julens traditioner, som vores bingovært kan fortælle vidt og bredt om.

Tid, pris og sted
2. og 9. december, kl. 11 og 13
Gratis. Adgang til udstilling: Alm. entré
Frederikssund Museum, Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris

Julerier på Den Gamle Færgegård

Færgegårdens Venner og Frederikssund Museum byder indenfor til årets hyggeligste julearrangement den 15. og 16. december kl. 10.00 – 16.00. Kom i julestemning, når nisserne slår dørene op til færgegårdens juleværksteder, og byder alle børn indenfor til at flette, sy, save, klippe og klistre deres egen julepynt. Man kan blandt andet lave en smuk juledekoration af naturens materialer, dekorere et dejligt honningkagehjerte, bygge en ægte Færgelundsnisse, lave gammeldags nisser af langhalm og meget, meget mere.

Søndag kl. 12.30 spiller spiller Ian Price og blæserne fra Frederikssund Musikskole op til julestemning på museets gårdsplads. Hvis man vil høre en rigtig julehistorie fortæller Rose Fabeltante eventyrlige historier for børn og deres voksne søndag kl. 14.00 og 15.30. Alle børn og deres voksne er velkomne, og det er gratis for hele familien.

Tid, pris og sted
15. og 16. december, 10-16
Gratis
Frederikssund Museum, Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris

Salg af juletræerne ved spejderne

Køb byens flotteste juletræer hos spejderne fra Grevinde Danner Gruppen, der stiller op på museets gårdsplads og fylder haven med smukke grantræer. Skulle sulten melde sig, kan man også købe æbleskiver og varme drikke til at lunes sig på.

Tid, pris og sted
1+2., 8+9., 15+16. december, 10-16, samt hverdagene i uge 51 indtil udsolgt, 13-18
Frederikssund Museum, Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris

post-2431

Krudt og kanel

BEGIVENHED

Færgegårdens kokkepige har susende travlt op til jul. Hun steger, bager, brygger og koger så al den dejlige julemad kan være klar til juleaften. Men Færgegårdsnissen er på spil, og han er en rigtig drillenisse, som elsker fest og ballade! Han putter salt i kanelsukkeret, kommer krudt i karamellerne og hælder eddike i Færgemandens snaps, så grøden bliver salt, karamellerne springer i luften og Færgemanden bliver sur på kokkepigen.

Kan du hjælpe den stakkels kokkepige med at blive klar til jul? Du skal have madmod og alle sanser klar, når du skal snuse, føle og smage dig frem hvilke ting, der skal i den gode julemad.

Tid, pris og sted:
1. – 31. december, i museets åbningstid
Børn indtil 18 år gratis, voksne betaler entré kr. 50,-
Frederikssund Museum, Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris

post-373

MUSEETS VENNER

BEGIVENHED

Færgegårdens Venner er støtteforeningen for Frederikssund Museum. Foreningen arbejder for at skabe et levende kulturmiljø på museet til glæde for egnens beboere. Dette gøres blandt andet gennem afholdelse af en række aktiviteter på museet i årets løb, samt ved praktisk arbejde ved afholdelse af museale arrangementer.

Havelauget:
Udover ovenstående har Færgegårdens Venner også et havelaug, der hjælpe til med at holde museets store haveanlæg. Havearkitekt Mette Rønne står i spidsen for lauget. Du kan kontkate Mette på T 4752 2481 eller E haven@fgven.dk

Praktisk:
Skulle du havde lyst til at støtte dit lokale museum, så meld dig ind i Færgegårdens Venner. Dette gøres ved at at indbetale 100 kroner (et års medlemsskab for en husstand) på reg. nr. 2670 og kontonummer 8974 161 762. Husk at skrive telefonnummer, mailadresse og navn.

Lukket – grundet udstillingsombygning