UNDERVISNING

Kom tæt på din historie

Vi tilbyder

Vi er en meningsfuld samarbejdspartner for dig, der er lærer i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Vores undervisere tager afsæt i elevernes egen dagligdag, tanker og refleksioner om fortid, nutid og fremtid. Et undervisningsforløb på Frederikssund Museum, Færgegården giver eleverne en oplevelse, som er forankret i høj faglighed og samtidig er så konkret, at eleverne får en fornemmelse af selv at være en del af historien.

Book undervisningsforløb på 

T: 51 70 70 71 / mandag-fredag 9.00-15.00
E: booking@romu.dk
Bestil gerne i god tid.

Information om aftale vedrørende gratis undervisning

I henhold til aftale mellem Roskilde Kommune og ROMU tilbydes folkeskoler i Roskilde Kommune gratis undervisning tirsdag til torsdag i tidsrummet kl. 9-14 på ROMUs besøgssteder Roskilde Museum, RAGNAROCK, Domkirkemuseet, Sankt Laurentius, Lützhøfts Købmandsgård samt Lejre Museum. Endvidere tilbydes folkeskoler i Roskilde Kommune gratis undervisning på Tadre Mølle tirsdage og onsdage i sæsonen. 

I henhold til aftale mellem Lejre Kommune og ROMU tilbydes folkeskoler i Lejre Kommune gratis undervisning tirsdag til torsdag i tidsrummet kl. 9-14, på ROMUs besøgssteder Roskilde Museum, Lejre Museum, Frederikssund Museum, RAGNAROCK, Domkirkemuseet, Sankt Laurentius samt Lützhøfts Købmandsgård. Endvidere tilbydes folkeskoler i Lejre Kommune gratis undervisning på Tadre Mølle tirsdage og onsdage i sæsonen.

I henhold til aftale mellem Frederikssund Kommune og ROMU tilbydes folkeskoler i Frederikssund Kommune gratis undervisning mandag til torsdag i tidsrummet kl. 9-14, på ROMUs besøgssteder Roskilde Museum, Lejre Museum, Frederikssund Museum, RAGNAROCK, Sankt Laurentius, Domkirkemuseet samt Lützhøfts Købmandsgård. Endvidere tilbydes folkeskoler i Frederikssund Kommune gratis undervisning på Tadre Mølle tirsdage og onsdage i sæsonen.

OLDTIDSMAD

Trin: 0. – 9 klasse. Fag: Historie og hjemkundskab

Beskrivelse:
I løbet af dagen tilberedes suppe, brød, smør og ost på oldtidsfacon ved bålet. Eleverne får et indblik i tidsforbrug, simple redskaber og processer i madlavning. Undervejs taler vi om, hvorfra vi har vores viden om oldtidens mad.

Praktisk:
Varighed: 4 timer. Kan bookes man., tirs., ons. og torsdage kl. 9-14, i perioden uge 11 – uge 41.
Pris: 1350 kr. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune og Lejre Kommune

Fælles og læringsmål

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven kan placere historiske perioder i kronologisk sammenhæng
Eleven får viden om livsgrundlag og produktion før og nu
Eleven opnår viden om historien gennem brug af historiske scenarier

Madkundskab:
Eleven får  viden om grundmetoder og teknikker i madlavning
Eleven får viden om mad- og måltidskulturer

OLDTIDSRÆS FOR DE SMÅ

Trin: 0-3. klasse. Fag: Historie og idræt.

Beskrivelse
Formålet er, at eleverne får en begyndende fornemmelse for, at “gamle dage” kan deles op i forskellige perioder. Forløbet foregår som et stjerneløb, hvor eleverne skal gennemføre forskellige opgaver i grupper, f.eks. gå på stylter eller kaste med hestesko. De skal gætte genstande gemt som poster i vores dejlige udeområde og prøve at orientere sig på et kort. Der er stor aktivitet og præmier til de bedste hold.

Praktisk::
Varighed: 3 timer. Kan bookes man., tirs.,  ons. og torsdage kl. 9-14, i perioden uge 11 – uge 41.
Pris: 1125 Kr. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune samt Lejre Kommune

Fælles og læringsmål

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven kan placere elementer fra historien tidsmæssigt i forhold til hinanden
Eleven kan bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden

Idræt:
Eleven kan respektere regler og aftaler for idrætsaktiviteter

LEGE I GAMLE DAGE

Trin: 0.-3. klasse. Fag: Historie og idræt

Beskrivelse:
Eleverne får et lille oplæg og skal derefter selv afprøve forskellige lege fra gamle dage.
Undervejs taler vi om forskelle på lege før og nu samt baggrunden for disse forskelle (såsom materiel og teknologisk udvikling). Hvis der er tid, kan børnene selv fremstille et primitivt legeredskab efter vores instruktion.

Praktisk:
Varighed: 3 timer. Kan bookes man., tirs., ons. og torsdage kl. 9-14, i perioden uge 11 – uge 41.
Pris: 1125 kr. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune og Lejre Kommune

Fælles og læringsmål

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven kan sammenligne tidlige tiders familie, slægt og fællesskaber med eget liv.
Eleven kan beskrive ændringer i livsgrundlag og produktion
Eleven kan opnå viden om historie gennem brug af historiske scenarier

Idræt:
Eleven kan respektere regler og aftaler for idrætsaktiviteter
Eleven har viden om variationer inden for løb, spring, kast

HØSTFORLØB

Trin: 2. – 9. klasse. Fag: Historie

Beskrivelse:
Forløbet er en blanding af fortællinger om traditioner i forbindelse med høsten i gamle dage og praktiske opgaver, hvor eleverne høster korn med segl og binder neg. ”Hjemme” på gården tærskes kornet med plejl, kornet gruttes, og der bages små brød af dejen.

Inden og efter besøget på museet kan I på skolen med fordel bruge Dansk Landbrugsmuseums undervisningsmateriale om “Korn”. Der er materiale med opgaver til fri download til alle trin. Du finder materialet på: intra.cat.dk. Vær opmærksom på, at du skal have Twitter, Facebook eller Google+ konto eller oprette en ISSUU-konto for at kunne downloade.

Praktisk:
Varighed: 4 timer. Kan bookes mandage og torsdage i perioden 14. august til 7. september, 2019 kl. 9-14.
Pris: 1350 kr. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune

Fælles og læringsmål

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven kan placere elementer fra historien tidsmæssigt i forhold til hinanden
Eleven kan sammenligne tidlige tiders familie, slægt og fællesskaber med eget liv
Eleven får  viden om livsgrundlag og produktion før og nu
Eleven opnår viden om historie gennem brug af historiske scenarier

KANNIBALER OG SUMPSKILDPADDER

Trin: Børnehaveklasse – 3. klasse. Fag: Børnehaveklasse, Dansk og Historie

Beskrivelse:
Hvorfor er arkæologer så interesseret i affald og skrald? Ofrede man virkelig mennesker i oldtiden? Hvad betyder tegnene på stenene? og spiste man virkelig sumpskildpadder og mennesker i oldtiden? Det er nogle af de spørgsmål som vi kommer ind på i rundvisningen ”Museet i børnehøjde” på Frederikssund Museum.

Med genstande, som man gerne må røre ved og med fortællinger om kannibaler, ofringer og sumpskildpadder og en sand røverhistorie dykker vi ned i historien. Formålet med rundvisningen er at eleverne med alle sanser og kroppen får en oplevelse af kulturhistorien i deres lokalområde.

Rundvisningen starter i udstillingen, hvorefter vi går i værkstedet og laver aftryk af håndtegnssten og laver vores egne perler ligesom de gjorde i vikingetiden.

Praktisk::
Varighed: 1½ time. Kan bookes man., tirs., ons., og torsdage i tidsrummet 9 – 14.
Pris: 900 kr. Gratis for skoler i Frederikssund Kommune og Lejre Kommune jf. aftale om gratis undervisning.

FJORDMAD

Trin: 3.-6. klasse. Fag: Historie og madkundskab

Beskrivelse:
Hvordan kan vi egentlig vide, hvad jægerstenalderens mennesker har spist og drukket, og hvordan man har tilberedt maden? Omkring Roskilde Fjord har man fundet over 150 bopladser fra jægerstenalderen og ved at studere disse og blandt andet undersøge grave og fund fra ofringer kan man få en god ide om, hvad jægerstenalder mennesket spiste og drak. Jægerfolkets menu var sammensat af forskellige arter af dyr fra både land og vand, men også af planter, urter, bær og svampe. En stor del af året boede man ved havet, fjorden eller søer, alt efter hvor de eftertragtede byttedyr, planter og frugter var.

I løbet af dagen får eleverne et indblik i madens vej fra jord og fjord til bord, da vi sammen tilbereder en fiske-/skaldyrssuppe på oldtidsfacon ved bålet. Eleverne får et indblik i tidsforbrug, simple redskaber og processer i madlavning. Undervejs taler vi om, hvorfra vi har vores viden om oldtidens mad.

Praktisk::
Varighed: 3 timer. Kan bookes mandage kl. 9-14, i perioden uge 11 – uge 41.
Pris: 1125 kr. Gratis for folkeskoler i Frederikssund og Lejre Kommune jf. aftale om gratis undervisning

Fælles og læringsmål

Fælles mål:
Historie – kompetencemål: kronologi
Eleven kan placere historiske perioder i absolut kronologisk sammenhæng
Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu.
Eleven kan opnå viden om historie gennem brug af historiske scenarier.

Madkundskab – kompetencemål: 
Eleven kan anvende madlavningsteknikker og omsætte ideer i madlavningen
Eleven har viden om grundmetoder og teknikker i madlavning.
Eleven har viden om mad- og måltidskulturer
Eleven har viden om madens vej fra jord til bord.

Faglige læringsmål:
Historie:
Eleven kan fortælle om, hvad mennesker i jægerstenalderen spiste og drak.
Eleven får viden om livsbetingelser i jægerstenalderen
Eleven afprøver hvordan mennesker i jægerstenalderen samlede og tilberedte mad.
Eleven afprøver, hvordan det var at lave mad over bål.

Madkundskab:
Eleven prøver at genskabe fortidens madtilberedning
Eleven bruger fortidens redskaber
Eleven sammensætter en suppe udfra fortidens ingredienser.
Eleven får kendskab til madens vej fra jord til bord og fra fjord til bord.

STORMFLOD – ET DILEMMASPIL

Trin: 7.-10. klasse. Fag: Historie, samfundsfag suppleret med geografi, dansk og matematik

Beskrivelse:
I et land som Danmark uden de store naturkatastrofer er orkaner og stormfloder vel det, der kommer nærmest. Der kan opstå skader for mange millioner, folk må flygte fra deres hjem og store områder står pludselig uden strøm. Der må indsættes redningsmandskab med store maskiner, medierne rapporterer direkte og både lokale og landspolitikere ved, at de kan blive stillet til regnskab for, hvad de har gjort og specielt ikke gjort for at forhindre katastrofen.

Det er dette scenarie, der danner grundlaget for det dilemmaspil, I skal spille. Her vil klassen blive inddelt i 6 forskellige interessegrupper, og en repræsentant fra hver gruppe skal deltage i et borgermøde og fremføre netop jeres vinkel på sagen. Under borgermødet vil repræsentanten få brug for hjælp fra de øvrige i gruppen.

Gennem dette dilemmaspil får eleverne viden om stormfloder og indsigt i de politiske, økonomiske og mediemæssige problemstillinger i forbindelse med disse.

Til forløbet er der udviklet et materiale om stormfloder, som kan bruges før og efter besøget på museet. Materialet kan downloades herunder:

Praktisk::
Varighed: 3 timer. Kan bookes torsdage kl. 9-14. Dog ikke i  uge 2 – 10 samt uge 43 – 45.
Pris: 1125 Kr. Gratis for folkeskoler i Frederikssund og Lejre Kommune jf. aftale om gratis undervisning

Fælles og læringsmål

Fælles mål:
Historie – kompetencemål: Historiebrug
Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.
Eleven kan redegøre for brugen af fortiden i argumentation og handling.
Eleven kan redegøre for sammenhænge mellem fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og fremtidsforventninger.

Samfundsfag – kompetencemål: Politik
Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger.
Samfundsfag – kompetencemål: Økonomi
Eleven kan tage stilling til økonomiske problemstillinger og handle i forhold til egen økonomi og samfundsøkonomien.

Faglige læringsmål:
Historie:
Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie.
Eleven kan fortælle om, hvordan forskellige grupper bruger historien til bestemte formål.
Eleven kan fortælle om brug af historie i forskellige medier

Samfundsfag:
Eleven opnår en forståelse af hvordan forskellige aktører kan bruge forskellige medier til at påvirke den politiske dagsorden og beslutninger.
Eleven opnår en forståelse af sammenhænge mellem privatøkonomi og samfundsøkonomi.
Eleven får en forståelse af hvordan beslutninger kan påvirke henholdsvis privatøkonomien og samfundsøkonomien.
Eleven får indsigt i en demokratisk proces og hvordan en politisk debat foregår.

VIKINGEROLLESPIL

Trin: 4. – 5. klasse. Fag: Historie og kristendomskundskab

Beskrivelse:
Besøget starter i museets vikingeafdeling, hvor der fortælles om vikingetiden med baggrund i de lokale fund. Her lægges også op til de tre teaterstykker, som omhandler gården, handelspladsen og skibet. Eleverne kommer ud, får tøj og rekvisitter og et oplæg til deres dramatisering. Der sluttes af med, at eleverne viser stykkerne for hinanden.

Der gives et oplæg til følgende 3 stykker:

Gården
Her regerer husfruen over børn, tjenestefolk, smeden og trælle. Vi møder gårdens beboere i færd med deres daglige sysler: grutte korn, lave slyngede bånd, feje, vogte dyrene, smede osv. Pludselig brydes den daglige trummerum ved, at hyrden fortæller, at et fjendtligt vikingeskib er på vej ind mod kysten. Hvad skal de gøre?

Handelspladsen
Håndværkerne faldbyder deres varer i rosende toner. Konerne går rundt og tinger om kvalitet og pris. De køber måske noget og betaler med sølvmønter fra pungen eller brudsølv fra halskæderne. En købmand forsøger at komme af med en træl, og han lovpriser hans/hendes kvaliteter. Et par munke, der forgæves har prøvet at omvende folk fra asetroen til den nye tro kristendommen, bryder ind, fordi slaveri er mod Guds vilje. Ender det med at munkene frikøber trællen?

Skibet
Et skib er på vej over Nordsøen mod England. Om bord på skibet er der udover den faste besætning af søfolk og krigere et par købmænd og nogle kvinder, der er på vej vestover til deres mænd, der har bosat sig i England. De er altså udvandrerkvinder. Pludselig råber rorgængeren, at han har fået øje på et stort kloster inde på land. Skal man give efter for trangen til et måske let bytte og få stor rigdom. Eller skal man holde på det sikre og drage videre i fred, for man kunne jo blive slået ihjel eller selv miste sin ejendom. Hvad gør man?

Praktisk:
Varighed: 3 timer. Kan bookes man., tirs.,  ons. og torsdage kl. 9-14, i uge 11 til uge 41.
Pris: 1125 kr. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune og Lejre Kommune

Fælles og læringsmål

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven har viden om historiske perioders tidsmæssige placering
Eleven har viden om fællesskaber før og nu
Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu
Eleven har viden om samspil mellem aspekter fra dansk og international historie
Eleven har viden om begivenheders forudsætninger, forløb og følger
Eleven kan opstille historiske scenarier for at få indsigt i samfundsforhold i fortiden
Eleven har viden om kriterier for valg af historiske scenarier
Eleven kan konstruere historiske fortællinger

Kristendomskundskab:
Eleven har viden om religioners og livsopfattelsers betydning for grundlæggende spørgsmål om tilværelsen
Eleven har viden om forudsætninger for trosvalg og tydning af tilværelsen
Eleven har viden om centrale begivenheder i kristendommens historie med særlig vægt på danske forhold

JULESTUE

Trin: 1.-3. klasse. Fag: Historie og billedkunst

Beskrivelse:
Eleverne hører om jul i “gamle dage”, hvor størstedelen af Danmarks befolkning boede i landsbyerne. Der fortælles om selvforsyning og om at bruge, hvad der var. Legetøj og slik sammenlignes dengang og i dag. Derefter binder eleverne deres egen halmdukke, som de kan klæde på som nisse, og dagen slutter med at hver elev får et glaseret æble.

Praktisk:
Varighed: 4 timer. Kan bookes man., tirs., ons. og torsdage kl. 9-14. Bookingdatoer 2019 kommer i august 2019. 
Pris: 1350 kr. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune og Lejre Kommune

Fælles og læringsmål

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven har viden om fællesskaber før og nu
Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu

Billedkunst:
Eleven kan fremstille rumlige konstruktioner
Eleven har viden om sammenføjningsteknikker

HELLERISTNINGER I BRONZEALDEREN

Trin: 3. – 9. klasse. Fag: Historie, kristendomskundskab og billedkunst

Beskrivelse:
Med udgangspunkt i Frederikssund Museums egne helleristninger får eleverne viden om helleristninger og om tiden, de er ristet i. Derefter skal de selv fremstille deres egen lille helleristning i gasbeton ud fra valgfrie oplæg. Der kan ridses flotte skibe, mennesker med økser, lurer eller enkle soltegn.

Praktisk:
Varighed: 3 timer.
FORLØBET KAN IKKE BOOKES I SKOLEÅRET 2019/2020
Pris: 1000 kr. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune

Fælles og læringsmål

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu
Eleven kan placere historiske perioder i absolut kronologisk sammenhæng
Eleven har viden om identifikation af historiske spor i lokalområdet

Kristendomskundskab:
Eleven har viden om forudsætninger for trosvalg og tydning af tilværelsen

Billedkunst:
Eleven har viden om materialers anvendelses- og udtryksmuligheder
Eleven har viden om visuelle symbolers betydning

JÆGERSTENALDEREN

Trin: 3. Klasse. Fag: Historie og billedkunst

Beskrivelse:
Klassen lever sig ind i forholdene i slutningen af jægerstenalderen. Det meste af dagen foregår på stenalderøen, hvor der er rekonstrueret en hytte fra ertebølletiden. Man kan sejle en tur i stammebådene i det lave vand rundt om øen, lave et lerkar, fremstille buer og pile og lave suppe over bål.

Praktisk:
Varighed: 4 timer. 
FORLØBET KAN IKKE BOOKES I SKOLEÅRET 2019/2020
Pris: 1200 kr. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune

Fælles og læringsmål

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven har viden om fællesskaber før og nu
Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu
Eleven har viden om historiske perioders tidsmæssige placering
Eleven har viden om principper for inddeling af historien
Eleven kan opnå viden om historie gennem brug af historiske scenarier
Eleven kan konstruere historiske fortællinger

Billedkunst:
Eleven kan fremstille rumlige konstruktioner

METAL I MIDDELALDEREN

Trin: Fra 4. klasse. Fag: Historie, sløjd og billedkunst

Beskrivelse:
Eleverne får en viden om brugen af metal i middelalderen ved selv at fremstille hængekors, små våbenskjolde, beslag og mønter i middelalderstil.

Praktisk::
Varighed: 3 timer. 
FORLØBET KAN IKKE BOOKES I SKOLEÅRET 2019/2020

Pris: 1000 Kr. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune

Fælles og læringsmål

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven har viden om historiske perioders tidsmæssige placering
Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu
Eleven har viden om principper for inddeling af historien

Billedkunst:
Eleven har viden om materialers anvendelses- og udtryksmuligheder

Håndværk og design:
Eleven har viden om skitsers formål og struktur
Eleven har viden om grundlæggende håndværktøjer og redskaber
Eleven har viden om materialers forarbejdningsmuligheder

MIDDELALDERROLLESPIL

Trin: 4.-6. klasse. Fag: Historie og kristendomskundskab

Beskrivelse
Med udgangspunkt i tiden omkring Svend, Knud og Valdemar laver eleverne to små rollespil. Inden besøget skal klassen have forberedt sig med de oplæg der kan downloades herunder. På museet uddeles dragter og rekvisitter, og til sidst optræder eleverne for hinanden.

Knud den Hellige
Stykket handler om Kong Knud, der i et forsøg på at styrke kongemagten og udvide riget rager uklar med nogle jyske høvdinge, som til sidst dræber ham i Skt. Albani Kirke i Odense. Download oplægget. så I er forberedte hjemmefra:

Mordet i Haraldsted Skov
Stykket handler om misundelse, magtkamp og drab. Det ender med et mord i Haraldsted Skov, som sender danskerne ud i en opslidende og blodig borgerkrig. 

Blodgildet i Roskilde
I et forsøg på at bilægge stridighederne deles landet endnu engang mellem Kong Svend, Kong Knud og Kong Valdemar. Ved en fest i Roskilde skulle uenighederne fjernes helt, men i stedet benytter Kong Svend sig af lejligheden til at få ryddet konkurrenterne af vejen. 

Praktisk:
Varighed: 3 timer.
FORLØBET KAN IKKE BOOKES I SKOLEÅRET 2019/2020

Pris: 1000. Gratis for folkeskoler i Frederikssund Kommune og Lejre Kommune

Fælles og læringsmål

Færdigheds- og vidensmål:
Historie:
Eleven har viden om principper for inddeling af historien
Eleven har viden om historiske perioders tidsmæssige placering
Eleven har viden om magtforhold og samfundsstrukturer før og nu
Eleven kan opstille historiske scenarier for at få indsigt i samfundsforhold i fortiden
Eleven kan konstruere historiske fortællinger

Kristendomskundskab:
Eleven har viden om centrale begivenheder i kristendommens historie, med særlig vægt på danske forhold
Eleven har viden om centrale kristne grundbegreber

Kontakt booking

Roskilde Museum
Sankt Ols Stræde 3
4000 Roskilde

51 70 70 71
mandag-fredag 09.00 – 15.00

En del af ROMU
Undervisningen på Frederikssund Museum, Færgegården tilrettelægges og formidles af museumskoncernen ROMU´s skoletjeneste. Skoletjenesten varetager endvidere undervisningen på flere museer i Roskilde, Lejre og Frederikssund Kommune.

På disse besøgssteder er der også mulighed for at booke spændende og lærerige undervisningsforløb. Læs om disse her:

Roskilde Museum – RAGNAROCK – Lejre Museum – Tadre Mølle – Sankt Laurentius – Lützhøfts Købmandsgård – Roskilde Domkirke

Til top
post-2781

VALBORGAFTEN

BEGIVENHED

EN AFTEN MED SANG OG MUSIK

VALBORGAFTEN

PÅ FREDERIKSSUND MUSEUM, FÆRGEGÅRDEN

I gamle dage blev overgange fra forår til sommer fejret Valborgsaften med sang og dans. Aftenen var dog ikke kun fyldt med musik og glæde, også trolde og hekse kom frem fra deres skjul for at holde heksesabbat og udøve trolddom mod menneskene. Derfor var Valborgsaften en vågenat, hvor det gjaldt om at holde de underjordiske borte med sang og bål, kaldet ”valborgsblus”.

Frederikssund Museum og Færgegårdens Venner holder traditionen i hævd, og inviterer børn og voksne til at synge sommeren ind i Færgegårdens smukke have. Der er mulighed for at spise medbragt mad fra kl. 18.00. Kaffe, te og saftevand kan købes til rimelige priser hos Frederikssund Museums havegruppe.

TID, PRIS, STED

30. april kl. 18 – 21
Gratis
Frederikssund Museum, Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris

Lukket – grundet udstillingsombygning