To sjældne fund, hver med flere økser af hhv. flint og kobber, fortæller om udviklingen i overgangen fra stenalder til bronzealder for omtrent 4000 år siden. Økserne udstilles nu for første gang på Frederikssund Museum, Færgegården.

I 2019 blev to offerfund, begge fra bondestenalderens slutning, indleveret uafhængigt af hinanden til museet.

Det ene fund bestod af to flintøkser og en dolkplanke, som blev ofret i et lille mosehul mellem 2200 og 2000 f.Kr. på et sted, der i dag ligger tæt ved Lyndby, Hornsherred.

Det andet fund bestod af fire økser af kobberlegering, der blev fundet ved Skibby. Også de blev ofret i slutningen af stenalderen ved overgangen til bronzealderen, ca. 1700 f.Kr.

Det særlige ved begge fund er, at flere økser er ofret eller begravet samlet. Det vidner om stor velstand hos den, som i sin tid gav afkald på økserne, for de har været værdifulde, og de er tydeligvis ikke blot havnet i jorden ved tilfældigheder. De er blevet ofret i de daværende moser som en bevidst handling, og som tegn på velstand og overskud.

Oplev økserne og kom tæt på en brydningstid for cirka 4000 år siden, hvor en velstående overklasse opstod. Og hvor der opstod nye måder at demonstrere sin velstand på.

Til top
X
post-2968

FORBUNDET

BEGIVENHED

FORBUNDET

Mini-udstilling fra 22. november 2019  

INTRO

Vi hører det ofte. Havene stiger. Klimaforandringerne. Fjordens skiftende beskaffenhed har til alle tider været et livsvilkår for livet langs fjorden. Vandet stiger. Fra fersk til salt. Vandet falder. Vandet fryser. Fjorden har skiftet karakter og været både en forbindelse og forbandelse. Men den er blevet forceret og indtaget. Fra spisekammer til rekreativt rum. Fjorden forbinder. Senest med endnu en bro. Endnu én til samlingen. Endnu en forbindelse mellem menneske og fjord.

UDSTILLINGEN

I udstillingen vil du finde adskillige forbindelser til fænomener og historier på tværs af fjorden. De er markeret med pink. Vi indbyder dig hermed til at se udstillingen i nye sammenhænge og skabe dine egne forbindelser i udstillingen. Måske finder du én, som vi har overset?

UDSTILLINGEN KAN OPLEVES FRA 22. NOVEMBER I MUSEETS ÅBNINGSTID

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Modtag nyheder om kommende arrangementer, udstillinger, events og gode tilbud fra Frederikssund Museum, Færgegården og ROMUs andre museer i Roskilde og Lejre Kommune.
Lukket – grundet udstillingsombygning